Zřejmě letos nikde nejsou kytky

Marie Rottrová
[E]  [H]  [F#7]   [H]
[E] Když si klíče dáváš na věšák,
a [F#]když slyším tvé ahoj,
když zas [G#mi]usednout se [E]chystáš 
za svůj [H]psací stůl a [Cdim]stroj.
A když [C#mi]řekneš to jsem rád,
že jsem [F#7]doma.
Ani [G#mi]zmínka, že tu jsem i [E]já.
Pročpak [H]neříct, že tu [C#mi]se mnou 
rád jsi, že [F#add4]se mnou. [F#7]

[H] Ty v tom rozdíl asi nevidíš,
je to [F#]totéž, dá se říct.
Všechno [G#mi]vůbec kolem nás je [E]stejné,
jen my [H]dva jsme o kus dál, nic [Cdim]víc.
Dřív ses [C#mi]jinak ke mně z dálek [F#7]vracel.
Tehdy [G#mi]byl jsi jen z mé lásky [E]živ.
Dnes to [H]je i není totéž,
dnes to [C#mi]vůbec není [F#7]totéž, co [H]dřív.
[H7]
[E] Tos mi nosil plnou náruč aster.
[H] Běžel za mnou čtyři poschodí.
[F#] První sněženky jsi v [Gdim]dešti sháněl,
[G#mi] což se k tobě vůbec [F#mi]nehodí.[H7]
[E] Zřejmě letos nikde nejsou kytky,
[H] asi mráz je skosil mačetou.
[F#] Ale příštím rokem opět možná [H]pokvetou.
[E]  [H]  [Cdim]    [C#mi]    [F#7]   [H]

[E] Když pak vypínáš své stereo,
a když já [F#]už knížku dočtla jsem,
proč se [G#mi]nezeptáš, nač [E]myslím,
jak ses [H]ptával před ča[Cdim]sem.
Bude [C#mi]půlnoc, časně ráno [F#7]vstáváš,
jsme už [G#mi]rozumní, já [E]vím.
Řekni, [H]není to brzy,
jestli [C#mi]není to moc brzy
za tak [F#7]málo zim.

[H] Tak mou ruku ve tmě najdi, tak
chci [F#]znova stisknout tvoji dlaň a pěst.
Ještě [G#mi]tisíckrát chci bdít a [E]žasnout,
kolik [H]proměn má noc, kolik [Cdim]hvězd.
Ještě [C#mi]tisíckrát chci mít ten [F#7]pocit,
že jsi [G#mi]vlastně jen z mé lásky [E]živ.
Že se [H]milujem i dnes,
že to [C#mi]vůbec není [F#7]jiné než [H]dřív.
[H7]
[E] Tos mi nosil plnou náruč aster.
[H] Běžel za mnou čtyři poschodí.
[F#] První sněženky jsi v [Gdim]dešti sháněl,
[G#mi] což se k tobě vůbec [F#mi]nehodí.[H7]
[E] Zřejmě letos nikde nejsou kytky,
[H] asi mráz je skosil mačetou.
[F#] Ale příštím rokem opět možná [H]pokvetou. [H7]

[E] Tos mi nosil plnou náruč aster.
[H] Běžel za mnou čtyři poschodí.
[F#] První sněženky jsi v [Gdim]dešti sháněl,
[G#mi] což se k tobě vůbec [F#mi]nehodí. [H7]
[E] Zřejmě letos nikde nejsou kytky,
[H]asi mráz je skosil mačetou.
[F#]Ale příštím rokem opět možná [H]pokvetou.