Zpívat jako déšť

Jiří Korn
[F#]  [G#mi]   [C#]
[F#](Jako déšť...) [A]  [G#mi]   [F#]
[A]  [G#mi]   [F#]
Tak zpívat, jako déšť,
a tančit, jako on,
co [H]já bych za to [G#mi]dal,
kap[D#mi]itál, milión.
Ať [H]smáčí mi [G#mi]šat,
mám [D#mi]déšť víc než rád,
chci [H]dál, jako [C#]v snách,
tančit [F#]s ním po římsách.

[F#]  [E]  [F#]  [E]  [F#]  [E]  [F#]  [E]
[F#]  [E]  [F#]  [E]  [F#]  [E]  [F#]  [E]
Ať můj song [F#]promoklý,
naprší do roklí,
ať, když už jdete spát,
buší vám do fasád.
A [H]já, kéž, jen [G#mi]kéž,
dál [D#mi]prosím o totéž,
ať [H]zpívám a [C#]tančím,
jak ten [F#]déšť.