Žal se odkládá

Jiří Korn
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[D]Před týdnem, 
kvůli [Hmi]jedné madmazel, 
[D]v prachbídném stavu
[Hmi]jsem se nacházel, 
zničen [G]zradou, 
jed jsem [F#mi]chyt, 
vzhůru [Emi]bradou 
chtěl jsem [A]být. 

Jenže [D]tentýž den, 
už jen [Hmi]po krk nad vodou, 
[D]skvost všech žen, 
potkal [Hmi]jsem vám náhodou, 
řek jsem: [G]jedem, 
bude [F#mi]bál. 
K čertu [Emi]s jedem, 
žijme [A]dál!

Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá, 
změna [Emi7]termí[A7]nu, 
útěk [Dmaj7]ze stí[Hmi7]nů, 
to jsem [Emi7]zvlád. [A7]
Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá 
pro můj [Emi7]nezá-[A7]jem.
Stojím [Dmaj7]před rá[Hmi7]jem, 
a jsem [Emi7]rád! [A7]

[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[D]Předvčírem 
též jsem [Hmi]nejlíp nedopad, 
[D]kvartýrem 
se mi [Hmi]přehnal vodopád, 
co si [G]počít, 
váže[F#mi]ní, 
z římsy [Emi]skočit 
oken[A]ní? 

Jenže [D]koukám vám 
na náš [Hmi]dvorek maličký, 
[D]zrovna tam 
kluci [Hmi]hráli kuličky, 
tak k nim [G]cvalem 
běžím [F#mi]blíž. 
Nad svým [Emi]žalem 
dělám [Asus4]kří - [A]íž! 

Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá, 
změna [Emi7]termí[A7]nu, 
útěk [Dmaj7]ze stí[Hmi7]nů, 
to jsem [Emi7]zvlád. [A7]
Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá 
pro můj [Emi7]nezá-[A7]jem.
Stojím [Dmaj7]před rá[Hmi7]jem, 
a jsem [Emi7]rád! [A7]

[D]  [Hmi]   [D]  [Hmi]   [G]  [F#mi]   [Emi]   [Asus4]    [A]
[D]  [Hmi]   [D]  [Hmi]   [G]  [F#mi]   [Emi]   [Asus4]    [A]
Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá, 
změna [Emi7]termí[A7]nu, 
útěk [Dmaj7]ze stí[Hmi7]nů, 
to jsem [Emi7]zvlád. [A7]
Žal se [Dmaj7]odklá-[Hmi7]dá 
pro můj [Emi7]nezá-[A7]jem.
Stojím [Dmaj7]před rá[Hmi7]jem, 
a jsem [Emi7]rád! [A7]

[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]    [Hmi7]   [Emi7]   [A7]
[Dmaj7]