Vrátnej

Wohnout
[G#]  [D#]  [G#]  [G] [F] [E] [G#]  [D#]  [G#]  [G] [F] [E]
[G#]
Trochu dlouhý se táhnou davy línů, 
je rej polední.
Proudí, jen mávnou řady týdnů,
chtěj rejt v kole [C#]dní. [G#]
Si [C#]trochu poho[G#]věj,
maj [E]léta k válení, místo schvále[G#]ný.
[G] [F] [E] [G#]
Jak příval elegánů nachází se tam,
kde se válí,
hm, dobře válí a vopálí si líc.
Ze všech stran jenom [C#]sám[G#] nejv[C#]ětší eleg[G#]án,
má [E]léta schválený, místo k vále[G#]ní.

Jenom vrátnej
[F#]poetika, cholerika, baviče i politika
[G#]vrátnej
[F#]genetika, kinetika, topiče i nelogika
[G#]vrátnej zná, [F#]vrátnej zná, [G#]vrátnej.
Vrátnej
[F#]vod pilota, kamelota, podavače po robota
[G#]vrátnej 
[F#]geodeta, mažoreta, kytareta, basareta
[G#]vrátnej zná,[F#]vrátnej jen [G#]každej [F#]správnej [G#]vrátnej.
[D#]  [G#]  [G] [F] [E] [C#]  [F#]  [G#]
A ručičky na věži pozpátku jdou,
po [C#]pátý nebo de[F#]vátý tady [C#]voko neza[G#]vřou.
A z lahvičky rumu pak do pátku jsou,
na[C#]vátý a do de[G#]sátý se v da[C#]vu rozply[G#]nou.
[D#7]
Jenom [G#]vrátnej
[F#]poetika, cholerika, baviče i politika
[G#]vrátnej
[F#]genetika, kinetika, topiče i nelogika
[G#]vrátnej zná, [F#]vrátnej zná, [G#]vrátnej.
Vrátnej
[F#]vod pilota, kamelota, podavače po robota
[G#]vrátnej 
[F#]geodeta, mažoreta, kytareta, basareta
[G#]vrátnej zná,[F#]vrátnej zná [G#]vrátne zná, [F#]vrátnej, [G#]každej [F#]správnej [G#]vrátnej.