Ty jsi ze všech nejlepší

Petr Rezek
[F]  [Bb]   [C7]   [F]
Koli[F]krát sám sobě říkám,
když se ráno probou[Bb]zím, 
a tvé [C7]oči rozespalé
naráz úsměv vykou[F]zlí, 
že vlastně jsem kus blázna, hm,
vždyť je to vedle[Bb]jší.
A že[C7] nejsi příliš krásná,
ty jsi ze všech nejle[F]pší. 

[F]Od Šumavy k Tatrám,
od [Bb]Košic do Aše, 
i[C7] kdybych sto let pátral a skály přená[F]šel.
A od rovníku k pólu,
kdybych [Bb]dům od domu šel, 
vím, že [C7]správnou holku, jak jsi ty,
bych stejně nena[F]šel.

Jistě [F]někdy je ti líto,
věř, i mě to zara[Bb]ží, 
že [C7]občas, i když vím to,
že tě mám, si nevá[F]žím. 
A připadám si hloupý,
když tě pak konej[Bb]ším
tím, [C7]že ti kytku koupím,
ty jsi ze všech nejle[F]pší. 

[F]Od Šumavy k Tatrám,
od [Bb]Košic do Aše, 
i[C7] kdybych sto let pátral a skály přená[F]šel.
A od rovníku k pólu,
kdybych [Bb]dům od domu šel, 
vím, že [C7]správnou holku, jak jsi ty,
bych stejně nena[F]šel.
[Bb]   [C7]   [F]
[Bb]   [C7]   [F]

A tak [F]dřív než píseň zhasne jako půlnoc včerej[Bb]ší, 
říkám, [C7]že jsou holky krásné a holky nejle[F]pší. 
A klukům radu dávám, jen nemarněte [Bb]čas, 
možná, [C7]že ta vaše pravá bydlí právě vedle [F]vás. 

[F]Od Šumavy k Tatrám,
od [Bb]Košic do Aše, 
i[C7] kdybych sto let pátral a skály přená[F]šel.
A od rovníku k pólu,
kdybych [Bb]dům od domu šel, 
vím, že [C7]správnou holku, jak jsi ty,
bych stejně nena[F]šel.
[Bb]   [C7]   [F]