Svaz českých bohémů

Wohnout
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]  

[F] Vracím se domů nad rá[Cmi]nem, kvalitním vínem omá[Gmi]men,
z přímek se stávaj zatáč[Eb]ky, točí se [Bb]svět, jsem na srač[F]ky.
Vedle mě zvrací princez[Cmi]na, nastavím dlaň a požeh[Gmi]nám,
pro všechny jasný posel[Eb]ství - tomu se [Bb]říká přátel[F]ství.

[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]  

[F]Vau, mám tisíc otá[Cmi]zek na žádnou vzpomín[Gmi]ku, 
skládám si obrá[Eb]zek [Bb]kámen po kamín[F]ku.
Včerejší produk[Cmi]ce šla do bezvědo[Gmi]mí,
nastává deduk[Eb]ce, co [Bb]na to svědo[F]mí.

A už si vzpomí[Cmi]nám, já byl jsem na sra[Gmi]zu,
s kumpány který [Eb]mám, pa[Bb]tříme do sva[F]zu,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč