Svaz českých bohémů

Wohnout
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]  

[F]Vracím se domů nad rá[Cmi]nem, kvalitním vínem omá[Gmi]men,
z přímek se stávaj zatáč[Eb]ky, točí se [Bb]svět, jsem na srač[F]ky.
Vedle mě zvrací princez[Cmi]na, nastavím dlaň a požeh[Gmi]nám,
pro všechny jasný posel[Eb]ství - tomu se [Bb]říká přátel[F]ství.

[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]  

[F]Vau, mám tisíc otá[Cmi]zek na žádnou vzpomín[Gmi]ku, 
skládám si obrá[Eb]zek [Bb]kámen po kamín[F]ku.
Včerejší produk[Cmi]ce šla do bezvědo[Gmi]mí,
nastává deduk[Eb]ce, co [Bb]na to svědo[F]mí.

A už si vzpomí[Cmi]nám, já byl jsem na sra[Gmi]zu,
s kumpány který [Eb]mám, pa[Bb]tříme do sva[F]zu,
vlastníme domé[Cmi]nu, tak si nás rozklik[Gmi]ni,
svaz českejch bohé[Eb]mů…

[F]Vracím se domů nad rá[Cmi]nem, kvalitním vínem omá[Gmi]men,
z přímek se stávaj zatáč[Eb]ky, točí se [Bb]svět, jsem na srač[F]ky.
Vedle mě zvrací princez[Cmi]na, nastavím dlaň a požeh[Gmi]nám,
pro všechny jasný posel[Eb]ství - tomu se [Bb]říká přátel[F]ství.

[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]
[F]  [Cmi]   [Gmi]   [Eb]   [Bb]  

[F]Vau, stačí pár večír[Cmi]ků, společně s bohé[Gmi]my,
za kterými se táh[Eb]nou od [Bb]školy problé[F]my.
V partě je Bleko[Cmi]ta, Jekota, Meko[Gmi]ta,
dost často hovo[Eb]říme o [Bb]smyslu živo[F]ta.

Jako je třeba [Cmi]teď, mám tisíc otá[Gmi]zek, 
na žádnou vzpomín[Eb]ku, si [Bb]skládám obrá[F]zek. 
Z těžkejch ran lížu [Cmi]se, včera jsme slavi[Gmi]li, 
svatýho Vyšu[Eb]se.

[F]Vracím se domů nad rá[Cmi]nem, kvalitním vínem omá[Gmi]men,
z přímek se stávaj zatáč[Eb]ky, točí se [Bb]svět, jsem na srač[F]ky.
Vedle mě zvrací princez[Cmi]na, nastavím dlaň a požeh[Gmi]nám,
pro všechny jasný posel[Eb]ství - tomu se [Bb]říká přátel[F]ství.   

Svět zrychluje svý otáč[Cmi]ky, sousedka peče koláč[Gmi]ky.
Hlášen stav nouze nejvyš[Eb]ší, Hapkové [Bb]volaj Horáč[F]ky.
[F]Zástupy českejch bohé[Cmi]mu, vyráží ven do teré[Gmi]nů
šavlí z kvalitního ví[Eb]na bojovat [Bb]proti systé[F]mu.

Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osobo?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Co je ti [Bb]do toho?"
[F]Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osude?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Jinak to [Bb]nebude."

[F]Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osobo?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Co je ti [Bb]do toho?"
[F]Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osude?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Jinak to [Bb]nebude."

[F]Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osobo?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Co je ti [Bb]do toho?"
[F]Tak jsme se tu všichni sešli, [Cmi]co myslíš, osude?
[Gmi]Na to nelze říci než [Eb]"Jinak to [Bb]nebude."