Strážce plamene

František Segrado
[F] "Jste v tom po krk, [Bb]i když nevin[C]ně,"
informovala mě [Dbdim7]věštky - [Dmi]ně.
Řekla: "Ať to pána nele[C]ká,
ale kdosi jede z dale[F]ka. [Bb]  [F]
Vidím ženu, jak se [Bb]blíží [C]tmou.
Dlaně horké, hlavu [Dbdim7]ohni - [Dmi]vou.
No a vám je zřejmě souze[C]né
stát se Strážcem to[F]ho plame[Bb]ne." [Eb/Bb]    [Bb]

"Žertujete jaksi třesku[Adim7]tě.
Tady máte, já jdu na kutě."[Gmi]
Řekl jsem jí, dávno odevz[Bbmi7]dán
nevyhnutelnosti chladných [F/C]rán.
Než mě ale k ránu objal [C]chlad,
zkoušel jsem [Dbdim7]si do tmy malo[Dmi]vat
ženské tělo, lehce schoule[Bbmi7]né,
vedle Strážce svého plame[F]ne.
Než mě ale [Bb/F]k ránu [F]objal [C]chlad,
[Bbmi/C]zkoušel jsem si [F/C]do tmy[C]... [F]malovat.

[Gmi7]   [C7]  [F]  [Bb/F]   [F]
[Gmi7]   [C7]  [F]  [Bb/F]   [F]
Jak mě svírá úsvit [Bb]z oce[C]le,
nepozvána vchází [Dbdim7]nedě - [Dmi]le.
A já dávám ruce za hla[C]vu,
plnou názvů měst a přísta[F]vů. [Bb]  [F]
Žije v Čechách? Nebo [Bb]v zámo[C]ří?
Odkud přijde? [Dbdim7]Kdy se rozho[Dmi]ří
oheň, který vede ztrace[C]né?
Ptám se právem [F]Strážce plame[Bb]ne. [Eb/Bb]    [Bb]

Vrabci, který hopsá po řím[Adim7]se,
zdá se, že už brzy zblázním se.[Gmi]
Proto na něj křiknu z plných [Bbmi7]plic:
"Kratochvíle z pouti, a nic [F]víc!"
Kdo by věřil, že se blíží [C]tmou
zrovna sem ta [Dbdim7]s hlavou ohni[Dmi]vou?
A že právě mně je souze[Bbmi7]né
stát se Strážcem toho plame[F]ne?
Než mě ale [Bb/F]k ránu [F]objal [C]chlad,
[Bb/C]zkoušel jsem si [F/C]do tmy[C]... [F]malovat.

[Gmi7]   [C7]  [F]  [Bb/F]   [F]
[Gmi7]   [C7]  [F]  [Bb/F]   [F]
[Gmi7]   [C7]  [F]  [Bb/F]   [F]
[Gmi7]   [C7]  [F]