Sejko No Pí

Wohnout, Matěj Homola
[Dbmaj7]    [Ebmi]   [Ebdim]    [Db]   [Dbmaj7]    [Ebmi]   [Ebdim]    [Db]   
[Dbmaj7]    [Ebmi]   [Ebdim]    [Db]   [Dbmaj7]    [Ebmi]   [Ebdim]    [Db]    
[Dbmaj7]V šalvěji brzo po r[Ebmi]ánu 
[Ebdim]Sej Ko No Pí tvrdě spal, [Db]
[Dbmaj7]zdálo se mu o O[Ebmi]mánu, 
tak [Ebdim]]probudil se, mapu [Db]vzal, 
[Dbmaj7]vzal i syna Ko No [Ebmi]Píka 
i [Ebdim]pí Li Ko No Píko[Db]vou, 
[Dbmaj7]strejdu i tetu No[Ebmi]píka, 
[Ebdim]Sej Ko No Pata už [Db]jdou.

Už táhnou
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí. 
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí. 

[Dbmaj7]Sej Ko Nopata po r[Ebmi]ánu 
[Ebdim]dají vale šalvě[Db]ji, 
[Dbmaj7]máme tu přichy[Ebmi]stánu 
[Ebdim]raketu na runwa[Db]yi, 
[Dbmaj7]tryskový motory [Ebmi]spouštěj 
a [Ebdim]3..2..1 startu[Db]jou. 
[Dbmaj7]Hlínu domova o[Ebmi]pouštěj
a [Ebdim]za minutu už tam [Db]jsou.

Už táhnou
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí. 
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí. 
[Dbmaj7]    [Ebmi]   [Ebdim]    [Db]   [Ebmi]   [Ebdim]   [Fdim]   [Gb5]   [Ab5]  
[Gb]   [Gbmi]   [Db/Ab]   [Gmi7b5]    [Ebdim]    [Db]   [Gb]   [Gbmi]   [Bb]   [G]   
[Ebmi]   [Ebdim]   [Gb]   [Gbmi]   [Db/Ab]   [Gmi7b5]    [Ebmi]   [Cdim]   [Db]  
Do [Dbmaj7]Bombaje brzo po [Ebmi]ránu 
[Ebdim]Sej Ko No Pí dole[Db]těl, 
[Dbmaj7]má asi porou[Ebmi]chánu 
[Ebdim]buzolu a ztratil [Db]směr, 
[Dbmaj7]zlá navigace No [Ebmi]Píků 
[Ebdim]byla toho příči[Db]nou, 
že ce[Dbmaj7]lá generace No [Ebmi]Píků 
[Ebdim]neodletí, zůsta[Db]nou.

A navždy 
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí. 
[Bb]Sej Ko No [Gb]Pí. 
[Ab7]Sej Sej Ko No [Dbmaj7]Pí.