Rychle bratři

Česká koleda
[D7]   
[G]Rychle, [D]bratři,
[G]rychle [D]vstávej[G]me, 
do Be[D]tléma
[G]honem [D]chvátej[G]me, 
dary s sebou [D]vezměme

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč