Proměna

Harlej
[Eb]  [Fadd11]    [Gmi]   [Fadd11]
[Eb]  [Fadd11]    [Gmi]   [Fadd11]
[Eb]Ještě před chví[Fadd11]lí
myslel jsem, [Gmi]že tě
už dobře [Fadd11]znám,
se všema [Eb]chybama,
co ani [Fadd11]sama nepři[Gmi]znáš. [Fadd11]

[Eb]Stačil okamžik [Fadd11]jen,
pořád jsem [Gmi]doufal, že je to hra, [Fadd11]
který se [Eb]budeme
už brzo [Fadd11]jen oba [Gmi]smát. [Fadd11]

[Ab/Eb]Tvou, před sebou [Bb/F]mám,
najednou [Eb/G]cizí a neznámou [Ab]tvář,
krutou a stude[Bb]nou,
i když se [Gmi]pořád usmívá.
Z vlasů [Ab/Eb]máš ostnatej [Bb/F]drát
a [Eb]ze rtů kape ti [Ab]jed,
pořád nevěřím,
že tohle [Bb]v sobě ukrý[Gmi]váš.

[Eb]Možná to přestane, [Fadd11]
možná se [Gmi]sama polekáš, [Fadd11]
a znovu si [Eb]nasadíš
tu svoji [Fadd11]starou známou [Gmi]tvář. [Fadd11]

[Eb]Jenže, už napořád, [Fadd11]
budu mít [Gmi]v sobě schovanej [Fadd11]strach,
kolik těch [Eb]proměn ještě
pře[Fadd11]de mnou schová[Gmi]váš. [Fadd11]

Kolik těch [Eb]proměn pře[Fadd11]de mnou schová[Gmi]váš, [Fadd11]
kolik těch [Eb]proměn pře[Fadd11]de mnou schová[Gmi]váš. [Fadd11]

[Ab/Eb]Tvou, před sebou [Bb/F]mám,
najednou [Eb/G]cizí a neznámou [Ab]tvář,
krutou a stude[Bb]nou,
i když se [Gmi]pořád usmívá.
Z vlasů [Ab/Eb]máš ostnatej [Bb/F]drát
a [Eb]ze rtů kape ti [Ab]jed,
pořád nevěřím,
že tohle [Bb]v sobě ukrý[Gmi]váš.

[Ab/Eb]Tvou, před sebou [Bb/F]mám,
najednou [Eb/G]cizí a neznámou [Ab]tvář,
krutou a stude[Bb]nou,
i když se [Gmi]pořád usmívá.
Z vlasů [Ab/Eb]máš ostnatej [Bb/F]drát
a [Eb]ze rtů kape ti [Ab]jed,
pořád nevěřím,
že tohle [Bb]v sobě ukrý[Gmi]váš.

[Eb]  [Fadd11]    [Gmi]   [Fadd11]
[Eb]  [Fadd11]    [Gmi]   [Fadd11]
[Eb]