Povídej

Petr Novák
[G]Povídej jestli tě [D]má hodně rád víc než [G]já,
jestli když večer jdeš [D]spát ti polibek [G]dá
tak jako [Hmi]já to už je [C]dávno, tak poví[G]dej, [D7]hej poví[G]dej.

[G]Povídej nechal tě [D]být, vždyť měl tě tak [G]rád, 
nebo‘s ho nechala [D]jít, když šel s jinou [G]spát,
tak jako [Hmi]mě to už je [C]dávno, tak poví[G]dej, [D7]hej poví[G]dej.

Poví[Hmi]dej  [G]ááá [A]áááá
[C]ááááá [G]áááá
ááááá [A]áááá
[C]ááááá [G]áááá

[G]  [D]  [G]  [D]  [G]  [Hmi]   [C]   [G]  [D]  [G]

Poví[Hmi]dej, [G]jestli se ti po mě [A]stýská, 
[C]když jseš večer [G]spát,
jestli když večer se [A]blýská, 
[C]nepřestala ses [G]bát.

[G]Povídej, ne já se [D]nevrátím jdi domů [G]spát, 
svou lásku ti vypla[D]tím víc nemůžu [G]dát,
jak jsem dal [Hmi]dřív, to už je [C]dávno, tak poví[G]dej, [D]hej poví[G]dej,
Poví[Hmi]dej, poví[C]dej, poví[G]dej. [D7]   [G]