Odpuštění

Marcel Zmožek, Mára
[G/D]     [D]   [G/D]     [G]
Odpouš[D]tím ti svou prázdnou ná[G]ruč,
bez polibků tvých[Emi] bývám zranitelná.[A]
Co jen budeš chtít[D], to po tmě mně na[G]uč,
jsi pod kůží mou[Emi], napořád tě tam mám[A].

A v pěně dní[D] dva ztracení blá[G]zni
v odpuštění[Emi] lékaře maj,[A]
a v srdci vím[D] a nebo spíš do[G]ufám,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč