Nespravedlivý Bůh

Daniel Hůlka
[Cmi]
[Cmi] Bože, jestli vůbec někdy byls,
pohleď, jaký zločin způsobils!
[Db5]Diadém leží [G7/H]tam...
[Cmi]Výkvět tvorstva vyrvals ze svých brázd,
Tupé ovce dál se můžou [D7/C]pást
[Db]A to já [G7/H]odmítám![G7]

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč