Nespravedlivý Bůh

Daniel Hůlka
[Cmi]
Bože, jestli vůbec někdy byls,
pohleď, jaký zločin způsobils!
[Db5]Diadém leží [G7/H]tam...
[Cmi]Výkvět tvorstva vyrvals ze svých brázd,
Tupé ovce dál se můžou [D7/C]pást
[Db]A to já [G7/H]odmítám![G7]

[Cmi]Hej, ty tam, v říši hvězd,
[Cmi7/Bb]nespravedlivý jsi!
[Cmi/A]Vzácný kmen přestal kvést,
[Cmi/Ab]kdo jí z mrtvých vzkřísí?

[Gmi]Řekni jen, zač ten trest?
[Bb]Ti dva zaslouží si?[Cmi]
Zač?

Bezvládná leží, hleď!
[Cmi7/Bb]Láska má i víra,
[Cmi/A]její tep, její pleť,
[Cmi/Ab]pro mě neumírá.
[Gmi]Žiju s ní, ač mi teď 
[Bb]prvně hrdlo svírá [F]pláč.[C]

Adriano, Adri[Ami]ano!
[Ab] Náš sen bez hrá[Ami]zí,
[Ab] kam jen odchá[C/G]zí?
Adri[G7sus4]ano!  [G7]
[C]  [Ami]      
[Ab] Náš sen bez hrá[Ami]zí,
[Ab] kam jen odchá[C/G]zí?

Adri[G7sus4]ano!  [G7]
Adri[C]ano!