Motýli

Mandrage
Nasaď mi na chví[Gmaj7]li
[Emi9]   do břicha motý[Hmi]li,  [Hmi/D]
ať se rozle[G]tí.
[Emi7]  Ať se tam rozptý[Hmi]lí.  [Hmi/D]
Vlasy rozcu[G]chaj,
[Emi9]   a šeptaj do u[Hmi]cha,  [Hmi/D]
ať se rozle[G]tí
[Emi7]   motýli do bři[Hmi]cha. [Hmi/D]

Ve znamení chobot[G]nice,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč