Marie (Fast Food Orchestra)

Fast Food Orchestra
[C]  [Ami]   [F]  [G]  [C]  [Ami]  [F]  [G]
[C] S náladou[Ami] ospalou[F] v houpačce [G]pod jabloní
[C] a s představou[Ami] troufalou[F] nechá [G]zdát si o ní.
[C] Těch štípan[Ami]ců vod komá[F]rů, rukou [G]odhání hmyz
[C] a přes ploty[Ami] k sousedům[F] leze [G]na rybíz.

[C]Na konci srpna, když [Ami]dozrává klas, tak [F]chodí s Marií házet [Ami]žabky na [G]hráz,
[C]každej den na pá[Ami]tou, na hladinu stoja[F]tou, [G] 
vedle [C]sebe sedí a [Ami]pozorujou splav 
a z [F]rákosí ozývá se [Ami]kvákání [G]žab, [C]každej den přesně na pá[Ami]tou na hladinu stoja[F]tou.[G]
 
[C] S květinou[Ami] za zá[F]dy omá[G]men chemií, [C] přikrče[Ami]ý pod ok[F]ny číhá [G]na Marii.
[C] Pak nad vo[Ami]dou stoja[F]tou do trá[G]vy si sednou [C] a sleduou[Ami] obzory,[F] kam oči 
[G]dohlédnou.

[C]Na konci srpna, když [Ami]dozrává klas, tak [F]chodí s Marií házet [Ami]žabky na [G]hráz,
[C]každej den na pá[Ami]tou, na hladinu stoja[F]tou, [G] 
vedle [C]sebe sedí a [Ami]pozorujou splav 
a z [F]rákosí ozývá se [Ami]kvákání [G]žab, [C]každej den přesně na pá[Ami]tou na hladinu stoja[F]tou.[G]
 
[F]  [G]Jdou, jdou, [C]jdou [Ami] po hrázi nad hladinou,
[F]  [G] lokty se nenápadně [C]dloubou.[Ami]
[F] Ticho [G]zabír[C]á, Marie [Ami]oči zavírá[F] a [G]on zase nic….

[C]Na konci srpna, když [Ami]dozrává klas, tak [F]chodí s Marií házet [Ami]žabky na [G]hráz,
[C]každej den na pá[Ami]tou, na hladinu stoja[F]tou, [G] 
vedle [C]sebe sedí a [Ami]pozorujou splav 
a z [F]rákosí ozývá se [Ami]kvákání [G]žab, [C]každej den přesně na pá[Ami]tou na hladinu stoja[F]tou.[G]

[C]Na konci srpna, když [Ami]dozrává klas, tak [F]chodí s Marií házet [Ami]žabky na [G]hráz,
[C]každej den na pá[Ami]tou, na hladinu stoja[F]tou, [G] 
vedle [C]sebe sedí a [Ami]pozorujou splav 
a z [F]rákosí ozývá se [Ami]kvákání [G]žab, [C]každej den přesně na pá[Ami]tou na hladinu stoja[F]tou.[G]
[C]  [Ami]  [F]  [G]  [C]  [Ami]  [F]  [G]  [C]