Koukám jak celá země vstává

Michal Tučný
[G]  [F]  [C]  [G]  [F]  [C]  [G]
Ranním vlakem [C]jezdím dlouhá [G]léta 
v zimě, v létě, v každým poča[D]sí. 
[G]Postávám na [C]pátým nástu[G]pišti[Emi], 
[A]než si to ten courák přiha[D]sí. 
Jen [C]rozespalý průvodčí 
a pár chlápků se sny na očích, 
[G]na aktovce začnou karty [D]hrát. 
[C]Za oknem kraj ujíždí 
tím svým tempem hlemýždím 
kolem [A]polí a pasoucích se [D]stád. 

[G]Koukám, jak celá země [C]vstává 
a [G]připadám si, jak ztracený [D]syn, 
já ten [C]obraz dál v srdci přecho[G]vávám,[Emi] 
nežli [C]noc na celý [D]kraj položí svůj [G]stín. [Emi]
To jsem [C]já tvůj znovu [D]nalezený [G]syn. 

Jedem kolem [C]nízkých spících [G]domků, 
kolem starých aut a továrních [D]hal. 
[G]Mávají nám [C]květy jarních [G]stromků, [Emi]
[A]proč jsem si jich dřív už nevší[D]mal. 
Pak na [C]každé další zastávce, 
ti co denně jezdí do práce, 
už na[G]vzájem představit se nemusí. [D]
Jen [C]hlavou kývnou na pozdrav, 
a tak jak káže dobrý mrav, 
palcem [A]první cigaretu zadu[D]sí. 

[G]Koukám, jak celá země [C]vstává 
a [G]připadám si, jak ztracený [D]syn, 
já ten [C]obraz dál v srdci přecho[G]vávám,[Emi] 
nežli [C]noc na celý [D]kraj položí svůj [G]stín. [Emi]
To jsem [C]já tvůj znovu [D]nalezený [G]syn. 
[A]
Přidali nám [D]cestou jeden [A]vagón, 
zpoždění jsou vždycky zbyteč[E]ná. 
[A]Strejda mi čte [D]přes rameno z [A]novin, [F#mi]
[H]za chvíli se blíží koneč[E]ná. 
Už je [D]tlačenice, jak má být 
i průvodčí se musel probudit 
a [A]chlápkové už nemají kde [E]hrát. 
Jen [D]za oknem kraj ujíždí 
tím svým tempem hlemýždím 
kolem [H]polí a pasoucích se [E]stád. 

[A]Koukám, jak celá země [D]vstává 
a [A]připadám si, jak ztracený [E]syn, 
já ten [D]obraz dál v srdci přecho[A]vávám,[F#mi] 
nežli [D]noc na celý [E]kraj položí svůj [A]stín. 

Koukám, jak celá země [D]vstává 
a [A]připadám si, jak ztracený [E]syn, 
já ten [D]obraz dál v srdci přecho[A]vávám,[F#mi] 
nežli [D]noc na celý [E]kraj položí svůj [A]stín.  [F#mi]
To jsem [D]já tvůj znovu [E]nalezený [A]syn. [G#]  [A]