Kluci kočičí

Bambini di Praga
[F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Nestačí mít odvahu,
[C7]pamatuj si s [F]ná[C7]mi,
[F]voda nemá podlahu,
[C7]řeka nemá prá[F]my.
Chceš li chodit [Bb]na hloubku,
[C7]uč se plavat [F]holoubku,
chceš li chodit [Bb]na hloubku,
[C7]uč se plavat [F]ho[C7]loub[F]ku.
[C7]   [F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]   [F]  [C7]
[F]Jak se říká klukovi,
[C7]který na zdi [F]kres[C7]lí,
[F]pojď se vsadit, že to ví,
[C7]každé mrně z jes[F]lí.
Jedna, dvě, tři, [Bb]čtyři, pět,
[C7]to je přece [F]kazisvět,
jedna, dvě, tři, [Bb]čtyři, pět,
[C7]to je přece [F]ka[C7]zis[F]vět.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Jestli k vůli zábavě
[C7]jiným kopáš [F]já[C7]mu,
[F]spadneš po ní do hlavě,
[C7]budeš volat má[F]mu,
kdo to zkusil, [Bb]ten to ví,
[C7]však je o tom [F]přísloví,
kdo to zkusil, [Bb]ten to ví,
[C7]však je o tom [F]pří[C7]slo[F]ví.
[C7]   [F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Zapište si za uši,
[C7]ať to dobře [F]ví[C7]te,
[F]že nikomu nesluší,
[C7]uši neumy[F]té,
my je myjem [Bb]každý den,
[C7]ušmudlanci z [F]kola ven,
my je myjem [Bb]každý den,
[C7]ušmudlanci z [F]ko[C7]la [F]ven.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Zvířátko se umí smát,
[C7]ale taky [F]trá[C7]pit,
[F]chce se najíst, chce si hrát,
[C7]musí se i na[F]pít,
hleď se o ně [Bb]postarat,
[C7]je to přece [F]kamarád,
hleď se o ně [Bb]postarat,
[C7]je to přece [F]ka[C7]ma[F]rád.
[C7]  [F]  [C7]
[F]Kdo a kdo a kdo to je,
[C7]co to kolem [F]brou[C7]sí,
[F]kdo si nedá pokoje,
[C7]všude strká fou[F]sy?
Či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]kočičí,
či a či a [Bb]čičičí,
[C7]jsou to kluci [F]ko[C7]či[F]čí.
[C7]  [F]