Kdo vchází do tvých snů, má lásko (Where Do You Go To /My Lovely/)

Václav Neckář
[C]  [Emi]   [Dmi]   [G]  [C] 

Tvůj [C]krok je lehký jako [Emi]dech,
kudy [Dmi]jdeš, tam začíná [G]bál,
šaty [C]tvé, ty šila tvá [Emi]máma,
nemáš [Dmi]prsten, kdo by ti jej [G]dal,
nevím [G7]sám. [G6]   [G]

Tvým [C]bytem je studentská [Emi]kolej,
jedna [Dmi]postel, gramo[G]fon,
Karel [C]Gott se z obrázku [Emi]dívá,
já bych [Dmi]snad, co vidí jen [G]on,
viděl [G7]rád. [G6]   [G]

Kdo [C]vchází do tvých snů má [Emi]lásko,
[Dmi]když nemůžeš v noci [G]spát,
komu [C]patří ty kroky, co [Emi]slýcháš,
a [Dmi]myšlenky tvé chtěl bych [G]znát jeden[G7]krát. [G6]   [G]

Co [C]znám, to jsou známky z tvých [Emi]zkoušek,
a [Dmi]vím, že máš ráda [G]beat
a [C]líbí se ti Salvádor [Emi]Dalí,
jen [Dmi]pro lásku chtěla bys [G]žít, milo[G7]vat. [G6]   [G]

Poje[C]deš na prázdniny [Emi]k moři,
až [Dmi]tam, kde slunce má [G]chrám,
jeho [C]paprskům dáš svoje [Emi]tělo
a [Dmi]dál se jen věnuješ [G]hrám milost[G7]ným,
a ty já [G6]znám.[G]

Když pak [C]napadne sníh,
pojedeš [Emi]do hor
se svou [Dmi]partou ze školních [G]let,
přátel máš [C]víc, než bývá [Emi]zvykem,
ale [Dmi]žádný z nich nezná tvůj [G]svět, netu[G7]ší. [G6]   [G]

Kdo [C]vchází do tvých snů má [Emi]lásko,
[Dmi]když nemůžeš v noci [G]spát,
[C]čí jsou ty kroky, co [Emi]slýcháš,
a [Dmi]myšlenky tvé chtěl bych [G]znát jeden[G7]krát. [G6]   [G]

Tvůj [C]stín, to je stín něžných [Emi]písní,
tvá [Dmi]dlaň je tajemství [G]víl,
kdo [C]slýchá tvůj hlas, ten je [Emi]ztracen,
ten se [Dmi]navždy pola[G]pil, úsměv [G7]tvůj,
to je ta [G6]past. [G]

Ten [C]pán, co prý si tě [Emi]vezme,
musí [Dmi]být multimilio[G]nář,
říkáš to[C]všem tak vážně, že ti [Emi]věří,
jen [Dmi]já stále pročítám [G]snář a [G7]hledám v něm. [G6]   [G]

Kdo [C]vchází do tvých snů má [Emi]lásko,
[Dmi]když nemůžeš v noci [G]spát,
komu [C]patří ty kroky, co [Emi]slýcháš,
a [Dmi]myšlenky tvé chtěl bych [G]znát jeden[G7]krát.[G6]   [G]

Já tu [C]čekám, až vrátíš se [Emi]z toulek,
ty [Dmi]dálky nevedou [G]dál,
ať [C]chceš nebo nechceš, tak [Emi]končí,
a [Dmi]vítr nikdo nespou[G]tal, ani já.[G7]   [G6]   [G]

Pojď [C]jednou ke mně blíž, jeden[Emi]krát,
a já ti [Dmi]povím, kdo vlastně [G]jsem,
vypni [C]gramofon, nech té hry, zanech [Emi]přátel,
slétni [Dmi]z oblak na pevnou [G]zem,
tiše [G7]stůj a poslou[G6]chej. [G]  

To já [C]vcházím do tvých snů má [Emi]lásko,
[Dmi]když nemůžeš v noci [G]spát,
a [C]mé jso ty kroky, co [Emi]slýcháš,
však [Dmi]myšlenky [G]tvé chtěl bych [C]znát.

[Emi]   [Dmi]   [G]   [G7]   [G6]   [G]
[Emi]   [Dmi]   [G]   [G7]   [G6]   [G]  [C]