Jsem s tebou míň než bych chtěl

Václav Noid Bárta
[E]  [H]  [C#mi]   [A]  [E]  [H]  [C#mi]   [A]
[E] Jsem s tebou míň než bych [H]chtěl
ale ty jsi se mnou [C#mi]stále. [A]
[E] Dáváš mi chuť ráno [H]vstát
a jít do prohraných [C#mi]válek. [A]

[H] Dáváš mi schopnost slyšet [C#mi]ptačí zpěv
[A] i přes bitevní [H]vřavu.
[E]  A i přes [H]všechny prohry
opět zvednout [C#mi]hlavu. [A]

[H] Ooh svůj pluk bych opustil,
[C#mi]abych byl zase s [H]tebou.
Ooh jenže to pro tebe
[A]chci vyhrát tyhle [H]boje.
Ooh zbývá mi trochu sil,
[C#mi] co od tebe mne [H]vedou,
a tak:

[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl, [H]
lásko [E]moje.
[H]  [C#mi]   [A]
[E] Jsem s tebou míň než bych [H]chtěl,
ty však stále se mnou [C#mi]jsi tu. [A]
[E] Jsi tady nade mnou,
[H]když v raketě stoupám na or[C#mi]bitu. [A]

[H] Držíš mě v oblacích, když [C#mi]zaváhám,
[A] jestli nevrátit se [H]na zem.
[E] Půjčuješ [H]křídla mojí pošetilý [C#mi]snaze. [A]

[H] Ooh skrz mrak bych proletěl,
[C#mi] abych byl zase s t[H]ebou.
Ooh jenže to pro tebe,
[A] chci najít v dálce [H]co je.
Ooh v zádech mám perutě,
[C#mi] co od tebe mě [H]vedou.,
a tak:

[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl, [H]
lásko [E]moje.
[H]  [C#mi]   [A]
[E] Jsem s tebou míň než bych [H]chtěl
ale ty jsi se mnou [C#mi]pořád. [A]
[E] Vzpomínkou na tebe
[H] se cestou k pólu snažím [C#mi]ohřát. [A]

[H] Vedeš mě nečasem a [C#mi]vánicí,
[A] když vítr píseň ledu [H]pěje.
[E] Když nemám [H]sil,
hledáš mi cestu ze zá[C#mi]věje. [A]

[H] Ooh sáně bych otočil,
[C#mi] abych byl zase s [H]tebou.
Ooh jenže to pro tebe 
[A] chci na kraj světa [H]dojet.
Ooh cesty tu nekončí,
[C#mi] pryč od tebe mě [H]vedou
a tak:

[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl.
[E]  Jsem s [H]tebou míň[C#mi]  [A]než bych chtěl, [H]
lásko moje.