[C]   [G]   [D]   [Emi]    [C]   [G]   [D]   [Emi]
Ze všech těch [C]dnů 
škrtnutých v mým [G]kalendáři
[D] mi chybí jen ten, kdy slo[Emi]vo my září.
[C] Zůstal jen stín, řekni, [G]čí to byl záměr?
[D] Fotka tvý tváře není [Emi]artefakt vášně.

Mo[C]žná se zdá, že [G]dál krok neutáhnu. 
Ať sta[D]ne, co má se stát,
Ať si až [Emi]na dno sáhnu.

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč