[C]  [G]  [D]  [Emi]  [C]  [G]  [D]  [Emi]
Ze všech těch [C]dnů 
škrtnutých v mým [G]kalendáři
[D] mi chybí jen ten, kdy slo[Emi]vo my září.
[C] Zůstal jen stín, řekni, [G]čí to byl záměr?
[D] Fotka tvý tváře není [Emi]artefakt vášně.

Mo[C]žná se zdá, že [G]dál krok neutáhnu. 
Ať sta[D]ne, co má se stát,
Ať si až [Emi]na dno sáhnu.

Všechno, co [C]mám, je zášť[G]
a [D]dál půjdeš sá[Emi]m.

Nebudu to [C]já, nikdy víc
nechci mít[G] rány v křídlech.
Nikdy [D]víc nechci žít 
tenhle ten [Emi]shořelej příběh.
Jdu dá[C]l, s hlavou výš,
v mracích, [G] jako vítěz
Nikdy ví[D]c nechci mít, 
tvý r[Emi]ány v mých křídlech.

Jdu[C] dál, jdu dál, jdu dál....[G]  [D]  [Emi]  [C]  [G]  [D]  [Emi]
[C]  [G]  [D]  [Emi]  [C]  [G]  [D]  [Emi]

Snad jen [C]archeolog
bude znát[G] pravej důvod,
proč na tvá[D]ři mám svit, ale v duši tan[Emi]čí mi půlnoc.
Nebudu [C]nikomu lhát, samota [G]nemá háčky,
byl jsi m[D]ůj opiát, já učim se [Emi]žít bez svý dávky.

A možn[C]á se zdá, že [G]dál krok neutáhnu. 
Ať sta[D]ne, co má se stát,
Ať si až n[Emi]a dno sáhnu.

Všechno, co [C]mám, je zá[G]šť
a [D]dál půjdeš [Emi]sám.

Nebudu to [C]já, nikdy víc
nechci mít[G] rány v křídlech.
Nikdy [D]víc nechci žít 
tenhle ten [Emi]shořelej příběh.
Jdu dá[C]l, s hlavou výš,
v mracích, [G] jako vítěz
Nikdy ví[D]c nechci mít, 
tvý r[Emi]ány v mých křídlech.

Nebudu to [C]já, nikdy víc
nechci mít[G] rány v křídlech.
Nikdy [D]víc nechci žít 
tenhle ten [Emi]shořelej příběh.
Jdu dá[C]l, s hlavou výš,
v mracích, [G] jako vítěz
Nikdy ví[D]c nechci mít, 
tvý r[Emi]ány v mých křídlech.

[C] Jdu dál, jdu dál, jdu dál.[G]  [D]  [Emi]