Já vím, že jsi se mnou

Petra Janů, Iveta Bartošová, Leona Machálková
[Ab]  [Dbmi/Ab]
[Ab]  [Dbmi/Ab]
[Ab]Vím, že jsi se mnou, [Dbmi/Ab]
jsi v mém povo[Ab]dí.  [Abmaj7/G]     [Ab7/Gb]
Z té víry se [Db/F]lásko [Dbmi/E]má   [Ab/Eb]
i náš syn naro[Eb7]dí.

Dlaň [Ab]má je zas ve tvé,[Dbmi/Ab]
kam chceš se mi [Ab]vzdal. [Abmaj7/G]     [Ab7/Gb]
Jen zdánlivě [Db/F]vzdálený, [Dbmi/E]    [Ab/Eb]
ty dýcháš ve mně [Eb7]dál.

Jsou v nás,
ty první stisky pout.
Jsou v [Ab]nás,  [Abmaj7/G]
těm [Fmi]nelze unik[Fmi7/Eb]nout.
Jak [Db]dřív [Ab/C]stejný [Bbmi]pláč,
[Fmi/Ab]stej - [Fmi]ný [F#]smich.
[Eb7]
Jsou v nás ta první jiskření,
jak [Ab]víš, to zítřek nezmění. [Abmaj7/G]
Je v [Db]nás [Ab/C]prv - [Fmi]ní [Bbmi]žár  [Fmi/Ab]prv - [Fmi]ní [F#]hřích.
[Eb7]
[Ab]Vím, že jsi se mnou, [Dbmi/Ab]
plod můj v tobě [Ab]zrál.  [Abmaj7/G]    [Ab7/Gb]
Ty zdánlivě [Db/F]vzdále - [Dbmi/E]ná,  [Ab/Eb]
já dýchám v tobě [Eb7]dál.

Jsou v nás dny prvních nadějí,
jsou v [Ab]nás [Abmaj7/G]ty    [Fmi]nepomíje[Fmi7/Eb]jí. 
Krev [Db]má  [Ab/C]tepnou [Bbmi]tvou  [Fmi/Ab]prochá[F#]zí.
[Eb7]

Jsou v nás,
teď vím to teprve.
Jsou v [Ab]nás, [Abmaj7/G]
aa [Fmi]všechna popr[Fmi7/Eb]vé.
Sta [Db]snů  [Ab/C]bez kon - [Bbmi]ců,
[Fmi/Ab]bez hrá[F#]zí.  [Eb7]
Jsou v [F]nás.