[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]

[Fmaj7]  Často mi [Cmi/F]říkáš, že prý mám na život [Fmaj7]páru.  [Cmi/F]
[Bbmi7] Já jsem jiná, [Cmi7]o tom málo ty víš.[Fmaj7]     [Cmi/F]
[Fmaj7]Já soudů [Cmi/F]tvých dost se [Fmaj7]zdráhám.[Cmi/7]
[Bbmi7]Do svých ty představ [Cmi7] mě nikdy nepola[Fmaj7]píš.

[Abmaj7]     [Dbmaj7#11]      [Csus4]    [C7]

[Bbmi7] Často mi [Eb7]říkáš, že [Abmaj7]prý jsem [Dbmaj7]krásná a [Bbmi7]svůdná. [C7]
To mi [Bbmi7]dává denně [Eb7]zabrat tím [Fmaj7]víc.
[Fmaj7] Mám v duši [Cmi/F]splín a ten [Fmaj7]skrývám.[Cmi/F]
[Dbmaj7]Lichotkám tvým průchod [C7]dávám, co na to [F]říct?[Ab]
[Fmaj7]    [Cmi/F]  
[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]  

[Fmaj7]Prokletý život [Cmi/F]krátí se a mě to [Fmaj7]svádí, [Cmi/F]
[Bbmi7]všechny vzácné [Cmi7]známé výhody mít.[Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]Jsem jina[Cmi/F]čí neza[Fmaj7]váhám. [Cmi7]
[Bbmi7]Stačí mi málo, jen [Cmi7]zpívat, spát, jíst a [Fmaj7]pít.

[Abmaj7]    [Dbmaj7#11]      [Csus4]    [C7]

[Bbmi7] Často mi [Eb7]říkáš, že [Abmaj7]prý mám [Dbmaj7]dar si tě [Bbmi7]získat. [C7]
[Bbmi7]Kytku dát mi [Eb7]nikdy neodo[Fmaj7]láš.
[Fmaj7] Mám suše[Cmi/F]ných plnou [Fmaj7]vázu.  [Cmi/F]
[Dbmaj7]Všechny jsou od te[C7]be, toho si [F]važ.[Ab]

[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]

[Fmaj7] Často mi [Cmi/F]říkáš, že prý si mě jednou [Fmaj7]najdeš. [Cmi/F]
[Bbmi7]V sobě skrytá už [Cmi7]jsem prý déle než [Fmaj7]smím.  [Cmi/F]
[Fmaj7]Já chci to [Cmi/F]být, kdo se [Fmaj7]vzdává. [Cmi7]
[Bbmi7] Já to chci, už asi [C9]vím to, dnes už to [Fmaj7]vím.

[Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]    [Cmi/F]    [Fmaj7]    [Cmi/F]
[Fmaj7]