Dědečkovy hodiny

Taxmeni
[G]   [D/F#]      [G]   [C]   [G]   [D]   [G]
V naši [G]malé kuchy[D]ni tloukly [G]staré hodi[C]ny
dlouhých [G]devadesát [D]let na stě[G]ně.
A můj děda řadu [D]let vstával [G]ráno přesně v [C]pět,
sám je [G]natahoval [D]  každoděn[G]ně.

Byly k[G]oupeny v den, kdy byl [C]děda naro[G]zen,
vždycky rád poslou[A7]chal jejich [D]hlas.
Život se [G]dál [D]vlek a [G]devadesát [C]let
je jen [G]krá[D/F#]tký  [G]čas...

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč