Dědečkovy hodiny

Taxmeni
[G]  [D/F#]   [G]  [C]  [G]  [D]  [G]
V naši malé kuchy[D]ni tloukly [G]staré hodi[C]ny
dlouhých [G]devadesát [D]let na stě[G]ně.
A můj děda řadu [D]let vstával [G]ráno přesně v [C]pět,
sám je [G]natahoval [D] každoděn[G]ně.

Byly koupeny v den, kdy byl [C]děda naro[G]zen,
vždycky rád poslou[A7]chal jejich [D]hlas.
Život se [G]dál [D]vlek a [G]devadesát [C]let
je jen [G]krá[D/F#]tký [G]čas...

Kráčely rok za rokem dědečkovým životem.
Jednou [Emi]ráno zůstal [D]spát život [G]má svůj pevný [C]řád,
to snad [G]zná [D]každý z [G]nás...

Napřed kluk, za pár [D]let statný [G]muž a potom [C]kmet,
černý [G]vlas ctiho[D/F#]dné šedi[G]ny.
Člověk stárne je to [D]tak, život [G]jede jako [C]vlak,
ať ho [G]ženou roky [D]nebo vteři[G]ny.

Přitom rok od roku tika[C]ly mu do kro[G]ku
hodiny, které [A7]měl tolik [D]rád.
Život se [G]dál [D]vlek, za [G]devadesát [C]let,
náhle [G]zůs[D]tal [G]stát.

Kráčely rok za rokem dědečkovým životem.
Jednou [Emi]ráno zůstal [D]spát život [G]má svůj pevný [C]řád,
to snad [G]zná [D/F#]každý z [G]nás...
[D]  [G]  [C]  [G]  [D]  [G]
[D]  [G]  [C]  [G]  [D]  [G]
[C]  [G]  [A7]   [D]  [G]  [D]  [G]  [C]  [G]  [D]  [G]
Po té noci ledo[D]vé, přišlo [G]jitro záři[C]vé,
domem [G]zní zase [D]pláč dítě[G]te.
To náš nový [D]syn, způso[G]bem obvy[C]klým,
říká [G]nám, že je [D/F#]rád na svě[G]tě.

V naší malé kuchyni, visí [C]nové hodi[G]ny,
místo těch, které [A7]jsou teď ve sme[D]tí.
Začaly [G]tik - [D]ťak [G]vesele počí[C]tat [G]nové [D] stole[G]tí.

Budou kráčet rok za rokem, celým naším životem.
A svým [Emi]hlasem budou [D]nás varo[G]vat co umí [C]čas,
když [G]se [D] rozle[G]tí...
[G]  [D/F#]   [G]  [C]  [G]  [D]  [G]