Byla cesta, byla ušlapaná

Česká koleda
[E]
[E]Byla cesta, [Ami]byla ušla[E]paná, 
byla cesta, [Ami]byla ušla[E]paná, 
kdo ju šla[Ami]pal, [E]kdo ju šla[Ami]pal, 
[F]matka Krista [E]Pána, 
kdo ju šla[Ami]pal, [E]kdo ju šla[Ami]pal, 
[F]matka Krista [E]Pána. 

[E]Potkala ju [Ami]tam svatá Alž[E]běta, 
potkala ju t[Ami]am svatá Al[E]žběta. 

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč