Byla cesta, byla ušlapaná

Česká koleda
[E]
[E]Byla cesta, [Ami]byla ušla[E]paná, 
byla cesta, [Ami]byla ušla[E]paná, 
kdo ju šla[Ami]pal, [E]kdo ju šla[Ami]pal, 
[F]matka Krista [E]Pána, 
kdo ju šla[Ami]pal, [E]kdo ju šla[Ami]pal, 
[F]matka Krista [E]Pána. 

[E]Potkala ju [Ami]tam svatá Alž[E]běta, 
potkala ju t[Ami]am svatá Al[E]žběta. 
Kam ty krá[Ami]číš, [E]kam ty krá[Ami]číš, 
[F]sestřičko má [E]milá? 
Kam ty krá[Ami]číš, [E]kam ty krá[Ami]číš, 
[F]sestřičko má [E]milá? 

[E]Kráčím, sestro, [Ami]kráčím do kos[E]tela, 
kráčím, sestro, [Ami]kráčím do kos[E]tela, 
poslúchat [Ami]mše, [E]poslúchat [Ami]mše 
[F]svatého Neš[E]pora,
poslúchat [Ami]mše, [E]poslúchat [Ami]mše 
[F]svatého Neš[E]pora.

[E] [Ami]  [E] [Ami]  [E]  [Ami]   [E]  [Ami]  [Dmi]   [E]

[E]Nechoď sestro, [Ami]nechoď do kos[E]tela,
nechoď sestro, [Ami]nechoď do kos[E]tela.
Povída[Ami]jú, [E]povída[Ami]jú,
[F]že porodíš [E]syna.
Povída[Ami]jú, [E]povída[Ami]jú,
[F]že porodíš [E]syna.

[E]Porodila v [Ami]ty vánoční [E]hody,
[E]porodila v [Ami]ty vánoční [E]hody.
Co zamr[Ami]zly, [E]co zamrz[Ami]ly
[F]kolem všecky [E]vody.
Co zamr[Ami]zly, [E]co zamrz[Ami]ly
[F]kolem všecky [E]vody.

[E]Enem jedna [Ami]voda neza[E]mrzla,
enem jedna [Ami]voda neza[E]mrzla.
Kde Mari[Ami]a, [E]kde Mari[Ami]a
[F]pro vodu cho[E]dila.
Kde Mari[Ami]a, [E]kde Mari[Ami]a
[F]pro vodu cho[E]dila.