A pak, že je to hřích

Petra Janů
[Bb]   [F/A]   [Gmi]   [Bb/F]    [Eb]   [Gmi/D]    
[Cmi7]    [Bb]   [F]  [Eb/F]    [F]   [Bb]
[F/A]   [Gmi]   [Eb]   [F/Eb]    [D]   [Gmi]   [Gmi/A]
[Bb]   [F/A]   [Gmi]   [Cmi]    [Fsus4]    [F]  [Eb/F] 
[Bb] První [F/A]láska má, [Gmi]
kluk [Bb/F]starý jak já[Eb] a plachý [Bb/D]ještě [Cmi7]víc.  [Bb] 
[F] Jednou řek přijď k nám[Eb/F] a   [F]byl tam sám, [Bb]
což [F/A]zapomněl mi [Gmi]říct.  [Gmi/F]
Tam [Eb]stál a [F/Eb]desky v přítmí [D]hrál 
a blíž[Gmi] se být[F/A] mi  [Bb]bál. 
Chtěla [F/A]jsem už jít[Gmi],   [Cmi7]sbohem mu dát[Fsus4].     

[F] A pak jsem [Eb/F]cítila tu [Bb]závrať s ním, 
padali jsme [F/A]vzhůru k [Gmi]souhvězdím. 
[Bb/F] Voda hořela a [Eb]pálil sníh. 
[Cmi7] Pak, že prý [Bb]je to hřích. [F]
A pak jsem cítila tu [Bb]závrať dvou, 
vesmír [D]houpal se a [Gmi]řítil tmou. 
[Bb/F] Pak se zbortil najed[Eb]nou [Bb/D] a   [Cmi7]my se [F]báli ohléd[Bb]nout. 
[Eb/Bb]    [Bb]   [Eb/Bb]    [Bb]
První [F/A]lásky jsou[Gmi] na  [Bb/F]neshledanou [Eb]
a [Bb/D]k tajným vzpomí[Cmi7]nkám.   [Bb]
[F] Z dalších závratí, [Eb/F]co zbývá ti,[Bb] ty s[F/A]plývají nám. [Gmi]    [Bb/F]
A [Eb]žár za [Eb/F]pár dnů studí, [D]já si ře[Gmi]kla tudíž [Bb]dost, 
budu [F/A]rozumná,[Gmi] kamenná. [Fsus4]    

[F] A pak jsi přišel ty a [Bb]závrať mám, 
navzdor [F/A]nejpřísnějším [Gmi]zásadám. 
[Bb/F] Zase hoří déšť a [Eb]pálí sníh, 
[Cmi7] pak že prý je to [Bb] hřích. 
[F] A s tebou cítím zas tu [Bb]závrať dvou, 
vesmír [D]houpe se a [Gmi]řítí tmou 
[Bb/F] a touha neskutečně [Eb]lá - [Eb/D]ka - [Cmi]vá 
[F]v nás svou zůs[Bb]tává. [Eb/Bb] V nás dvou zůstá[Bb]vá. 
[Eb/Bb] V nás dvou zůstá[Bb]vá.