Zvláštní způsoby

Věra Martinová
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]
[F]Vlídná jsem [Fsus4]víc než uvěřil bys,[F]
jen zkus ř[Fsus4]íct, že rozumíš[Dmi]
zvláštní[C]m [F]způsobům, co [Bb]vládnou nám
a pouta dávají.
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]
[F]Dívám se [Fsus4]ven
a v myšlenkách[F] třídím běh [Fsus4]změn,
unavená [Dmi] dlou[C]hým [F]váháním, 
zda[Bb] jít zas vstříc
rozcestí osamění.
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]
[Eb]Právo slib vrátit ženě [Dmi]náleží,
[Eb]kácím les bázně ze všech [Dmi]výčitek a l[Bb]ží.

A [F]spouštím svůj [Fsus4]člun,
když osiřel [F]král, zem i [Fsus4]trůn,
prozrazená[Dmi] zvlášt[C]ním [F]způsobům, co [Bb]vládnou nám
a pouta dávají.
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]   [Dmi]  [F]  [Bb]  
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]   
[Eb] Právo slib vrátit ženě [Dmi]náleží,
[Eb]kácím les bázně ze všech [Dmi]výčitek a [Bb]lží.

A [F]vlídná jsem [Fsus4]víc, uvěřil bys,
[F] jen zkus ř[Fsus4]íct, že rozumíš[Dmi]
zvlášt[C]ním z[F]působům, co [Bb]vládnou nám
a pouta dávají.
[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]   [Dmi]
Zvlášt[C]ním [F]způsobům, co [Bb]vládnou nám
a pouta dáva[F]jí, [Fsus4]   [F]  [Fsus4]
[F]a pouta [Fsus4]dávají.[F]  [Fsus4]   [F]  [Fsus4]
[F]  [Fsus4]   [F]