Žít a nechat žít

Hana Hegerová
[Emi]  [A]  [Emi]  [A]
Je [Emi]ráno, jedou [A]popeláři
sklízet [Emi]špačky cig[A]aret.
A s nimi [Emi]běží úsvit [A]snídat
úmy[Emi]sly a zbytky [A]vět.

A Malý [Emi]princ se vrací z [A]flámu
v knoflí[Emi]kové dírce [A]květ.
[H]Kdo ho ale doma po[A]zná?
Ten [G#]flám trval třicet [F#]let.

Pan [Emi]Hamlet si šeptá s [A]lebkou,
br[Emi]zo však začne [A]klít.
Na [H]její čelo někdo napsal:
Žít a nechat žít.
[E] [A] [H] [E] [A] [H]
[E7]  [A] [E7]  [A]
Mlhou si [E7]davy Abra[A]hámů
klestí [E7]cestu na ko[A]pec.
A každý [E7]z nich má sebou [A]špagát,
pocho[E7]deň a pevnou [H]klec.

Aha[E7]sver jede [A]autobusem
na ko[E7]nečnou stan[A]ici.
Tu prý [H]brzy ohlá[H7/A]sí
[E/G#]neón září[H7/F#]cí.

Ve [E7]velkých křeslech se [A]zas
mu[E7]drci budou [A]přít
o [E/H]současném smyslu věty
[H7]Žít a nechat [E]žít!
[A] [H] [E] [A] [H]
[E] [A] [E] [A] 
Znavení [E]zvláštní přidě[A]lenci
hloubají, [E]kdo je přid[A]ělí.
Vědí, že [E]účel světí pr[A]ostředky,
kdo však [E]světí úče[H]ly?

Dokonce [E]ani velvy[A]slanec
neví, [E]kdo ho velv[A]yslal.
[H]Zná jen pokyn,[H7/A] aby [E/G#]svého
pokra d[H/F#]obře hrál.

[E]Drácula si dnes [A]nechal
[E]tři deci krve [A]vzít.
A [E/H]novinářům řek` jen:[H7]
Žít a nechat [E]žít.
[A] [H] [E] [A] [H]
[E] [A] [E] [A] 
Pohledná [E]Kirké v tmavých [A]brýlích
vidí [E]důvod zajá[A]sat:
V jedné [E]noci stihla [A]zaklít
čtyři [E]chlápky do pras[H]at.

Hrdina [E]dřiny mara[A]tónu
s pohár[E]em a s kyti[A]cí,
se směje [H]na mrzáka s [H7/A]berlí:
[E/G#]Chlapče buď [H/F#]vždycky nad vě[E]cí!

A [E]řeka je dnes [A]znova
jak [E]pár let nevětraný [A]byt,
z něhož [H]někdo vloni volal:[H7]
Žít a nechat [E]žít!
[A] [H] [E] [A] [H]
[E] [A] [E] [A] 
Už letí [E]láhev šampaňs[A]kého
křtít [E]další loď Titan[A]ic.
Na bul[E]váru zatím [A]sedí
spoko[E]jený poklad[H]ník.

Herečky [E]končí předsta[A]vení,
i mě [E]někdo předsta[A]vil.
Představy [H]hryžou do mých [H7/A]svítání
jak [E/G#]do stromů zuby [H/F#]pil.

[E]Amplión na ná[A]městí
[E]vyhrává skvělý[A] hit.
Jmenu[H]je se samozřejmě
[H7]Žít a nechat [E]žít.
[A] [H] [E] [A] [H]
[E] [A] [E] [A]