Zelené francouzské pláně

Asonance
Tak jakpak se [D]máš, Willy, [G]příteli [Emi]můj, 
[A]dovolíš, jen si sednu [G]do stínu na hrob [A]tvůj. 
[D]Horkým letním sluncem jsem [G]rozpále[Emi]ná, 
[A]chodím celý den a jsem [G] unave[D]ná. 

Podle [D]náhrobku vidím - slavils [Emi]osmnáct let, 
když jsi v [A]zbytečné [G]válce o[D]pustil tenhle [A]svět. 
[D]Doufám, že zemřel jsi [Emi]čistý a hned, 
že jsi [A]nestřílel první, když [G]přišel rozkaz [D]vpřed. 

Hrály [A]píšťaly k tomu, nesli [G]tě zpátky [D]domů 
a [Emi]zazněly salvy, když tě [G]spouštěli [D]níž. 
A když [G]kněz dělal kříž nad tvým [A]tělem, 
začly [G]dudy zvolna [Emi]hrát tesknou [A]pí[D]seň. 
[Dsus4]    [D]  [Dsus4]    [D]
[D]Zanechal jsi tu dívku nebo [G]snad ženu [Emi]svou, 
[A]vzpomínky v jejím srdci nikdy [G]nevyble[A]dnou, 
i když [D]zemřel jsi dávno, před [G]mnoha le[Emi]ty, 
v jejích [A]očích jsi zůstal osm[G]náctile[D]tý. 

Nebo [D]jsi pouhý cizinec [Emi]beze jména 
v dlouh[A]ém seznamu [G]padlých, jehož [D]připom[A]íná 
zažlou[D]tlá fotka chlapce s hně[Emi]dýma očima, 
která [A]nikoho dávno už [G]nezají[D]má. 

Hrály [A]píšťaly k tomu, nesli [G]tě zpátky [D]domů 
a [Emi]zazněly salvy, když tě [G]spouštěli [D]níž. 
A když [G]kněz dělal kříž nad tvým [A]tělem, 
začly [G]dudy zvolna [Emi]hrát tesknou [A]pí[D]seň.
[Dsus4]    [D]  [Dsus4]    [D]
Na f[D]rancouzských pláních vlčí [G]máky [Emi]kvetou, 
barvy [A]ze strání svítí [G]pestrou pale[A]tou, 
[D]horký letní vítr začal [G]od moře [Emi]vát, 
žádné [A]pušky a plyn, žádný [G]ostnatý [D]drát. 

Jenom [D]tisíce křížů tady v [Emi]písku stojí 
a sv[A]ým tichým [G]hlasem k obla[D]kům žalu[A]jí, 
že z touhy [D]člověka vládnout vzešlo[Emi] utrpení, 
že [A]zničil a proklel ce[G]lá pokolení. [D]

Hrály [A]píšťaly k tomu, nesli [G]tě zpátky [D]domů 
a [Emi]zazněly salvy, když tě [A]spouštěli [D]níž. 
A když [G]kněz dělal kříž nad tvým [A]tělem, 
začly [G]dudy zvolna [Emi]hrát tesknou [A]pí[D]seň. 

A když [G]kněz dělal kříž nad tvým tělem, 
začly dudy zvolna hrát tesknou píseň...