Zavinila to zvědavost

[Db]     [Bbmi]      [Fmi]
[Fmi]Růženka rostla do krá[Db]sy,
[Bbmi] která ji byla přisou[Fmi]zena.
Když měla šestnáct let - a[Db]si,
[Bbmi] stala se s ní ta hrozná [Fmi]změna.

[Db] Zavinila to zvědavost,
[Bbmi]  že jednou vešla do ko[Fmi]mory,
ve které seděl cizí [Db]host,
[Bbmi] a zapředla s ním rozho[Fmi]vory.

[Fmi]Co tu, stařenko, dělá[Db[te?
[Bbmi] Vás já jsem nikdy nevi[Fmi]děla.

[Fmi] Kytku, co ještě nemáte,
zalévám, aby vláhu měla.

[Db/F] Jaké má jméno?

Jako ty.
Kdysi tu rostla po o[Fmi]kolí.
Z té vůně jdou až mrákoty.

Sáhni si na ni.

Au. To bolí.

Tak ses přece chytila,
jak jsem ti to slíbila.
[Fmi] Pojďte sem lidi, Růžence bídně je.
[Eb]Na prstě lesknou se [Db]krvavé krůp[C]ěje.

[Fmi]Pojďte sem lidi, [Eb]Růžence bídně je.
[Db]Na prstě lesknou se [C]krvavé krůpěje.

[Fmi] Nešťastná dívka usí[Db]ná
[Bbmi] a všichni jak by zkamen[Fmi]ěli.
Zarůstá trním pěš[Db]ina,
[Bbmi] zarůstá trním zámek [Fmi]celý.

[Fmi]Že měla jméno od rů[Db]že,
[Bbmi] spoutaná byla růží [C7]planou.
[Fmi] Bůh ví, zda někdo pomů[Db]že.
[Bbmi] Sbohem a nebo nashle[Fmi]danou.
[Bbmi] Sbohem a nebo nashle[Fmi]danou.