Za malou chvíli

Bratři Ebenové
[G9]   [F9]   [Bbmaj7]     [Abmaj7]     [G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
Pojďte si po[C/G]ví - [G]dat, beze slov po[C/G]ví - [G]dat,
tak, aby nikdo [F]kromě [C/E]nás  [Ami7]neměl [F]zdá-[G]ní.
Že si lze po[C/G]ví - [G]dat, beze slov po[C/G]ví - [G]dat,
že jsou to rozho[F]vory [C/E]bez  [Ami7]poví - [F]dá- [G]ní.

Jen tak mi [Eb]v myšlenkách [F]pošli pár [G]vět,
[Eb]za malou chvíli [F]máš tu odpo[G]věď.
Pojďte si po[C/G]ví - [G]dat, beze slov [G]po- [C/G]ví - [G]dat,
jen přivřít oči, [F]a nic [C/E]víc, [Ami7]co vám [F]brá-[G]ní?

[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
Pojďte si po[C/G]sí - [G]lat, dopisy po[C/G]sí - [G]lat,
dopisy bez o[F]bálek, [C/E]bez  [Ami7]adre - [F]sá- [G]tů.
Pojďte si po[C/G]sí - [G]lat, dopisy po[C/G]sí - [G]lat,
kolik je lidí, [F]tolik [C/E]je  [Ami7]cizích [F]stá-[G]tů.

Jen tak mi [Eb]v myšlenkách [F]pošli pár [G]vět,
[Eb]za malou chvíli [F]máš tu odpo[G]věď.
Pojďte si po[C/G]sí - [G]lat, dopisy po[C/G]sí - [G]lat,
kolik je lidí, [F]tolik [C/E]je  [Ami7]cizích [F]stá-[G]tů.

[G]  [C/G]   [G]  [C/G]   [G]  [F]  [C/E]   [Ami7]    [F]  [G]
[G]  [C/G]   [G]  [C/G]   [G]  [Ab]  [Eb]   [Fmi]   [Bb]
Jen tak mi [Eb]v myšlenkách [F]pošli pár [G]vět,
[Eb]za malou chvíli [F]máš tu odpo[G]věď.
Pojďte si po[C/G]sí - [G]lat, dopisy po[C/G]sí - [G]lat,
adresu není [F]třeba [C/E]psát - ty [Ami7]tam,  [F]já [G]tu...
[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G7]   [G]
[G7]   [Cmi7]    [Dmi7]    [F]  [G]