Vzpomínka (Coco)

[Db] 
Vzpomínku [Db]máš i když [Gbmi6]přijde loučení,
vz[Db]pomínku máš, čas [Gbmi6]lásku nezmě[F7]ní.
I [Bbmi]když jsem v dálce veliké, já [Abmi7]dál Tě v srdci [Db7]mám,
a [Gbmaj7]každou noc Ti potají svou [Gbmi6]píseň zazpí[Gbsus2]vám.

Vzpomínku [Db]máš, zpívej [Gbmi6]hezky po staru,
vzpomínku [Db]máš, když slyšíš [Abmi7]smutnou kyta[Db7]ru.
[Gbmaj7]Víš, že jsem Ti v srdci blíž a [F7]že tam držím [Bbmi]stráž. [A]
Než[Amaj7]li Tě sevřu v objetí, [Dbmi/Ab]  vzpo[A]mín[F#mi7]ku máš.[Db]