Vzpomínka

Aneta Langerová
[Cmi]   [Cmi/Eb]     [Bb/F]    [Bb/D]    [Cmi]   [Eb]   [Bb]   [Hdim]
[Cmi]   [F]  [Gmi]   [Abmaj7]     [Bb]   [Bb/D]
[Cmi]   [Eb]   [Bb]   [Fmi]   [Cmi]   [Eb]   [Bb]   [Fmi]
[Cmi]   [Eb]   [Bb]   [Fmi]   [Cmi]   [Eb]   [Bb]   [Fmi]
[Ab]   [Ab/G]    [Cmi]
Znám pár míst, z nich [Eb]tají se mi [Bb]dech.
A buď si [Cmi]jist, že pro ně [Eb]místo v srdci [Bb]nenajdeš.[Fmi]
Člověk na čas [Cmi]ztratí i to [Eb]poslední, co [Bb]má. [Fmi]
A k modlitbám se [Cmi]vrátí až mu [Eb]bude zpívat [Bb]tma
 
No tak hudbo [Ab]hraj, ať tu nejsem [Cmi]sama.
Jen já a [Eb]tma, jen já a tma [F]bolavá.
 
[Cmi]
Plamen [Cmi/Bb]zhasí-  [Eb]ná
v nás dál už není,[Cmi]
nezbyla [Bb]nám síla.[Eb]   
Jsme pora[Bb]žení.[Cmi]
Do prázdných [Cmi/Bb]láhví od vína[Eb]
dám krátké [Bb]psaní,[Cmi]
jak příběh kon[Cmi/Bb]čí, jak začí[Eb]nal.
Už nikdo ne[Gmi]ví.

[Cmi] Na okenní rám[Cmi/Bb] smutek uléhá.[Ab]
Vytržený [Cmi]list z [Eb]paměti[Bb]
nikdy ne[Cmi]číst, z[Eb]pátky nele[Bb]pit. [Fmi]
nebylo by [Cmi]tání [Eb] bez zi[Bb]my. [Fmi]
A v modlitbách mých [Cmi]přání
Spa[Eb]třit oči máminy.[Bb]
 
No tak hudbo [Ab]hraj, jak hrávala mi [Cmi]ona,
než nastala [Eb]tma, nastala tma [F]bolavá.[Cmi]
 
Vzpomín[Bb]kou oží[Eb]váš.
Už nic nez[Bb]měním.[Cmi]
V šedé [Bb]síni zpěv dozní[Eb]vá.
Nikdo tu [Bb]není,[Cmi]
jen v prázdné [Cmi/Bb]láhvi od ví[Eb]na
dál skryté je [Bb]psaní, [Cmi]
jak příběh končí,[Cmi/Bb] jak začí[Eb]nal.
Už nikdo [Bb]neví.

[Cmi]   [Bb]   [Eb]   [Bb]
[Cmi]   [Bb]   [Eb]   [Bb]

[Cmi] Na okenní [Gmi/Bb]rám smutek ulé[Abmaj7]há, jak dlouho chce tu spá[Cmi]t?
Na okenní [Gmi/Bb]rám smutek ulé[Ab]há a já ho kolí[Cmi]bám.

[Eb]   [Bb]   [Fmi]   [Cmi]   [Eb/Bb]    [Bb]   [Cmi]   [Ab]   [Cmi]