Vzdálené výstřely

Vladimír Merta
[G]  [Gsus4]    [G]  [Gsus4]   [D]  [Emi]   [C]  [D]  [C]  [G]
[Gsus4]    [G]  [Ami]   [D]  [A7]  [D7]   [G]  [Gsus4]    [G]  [D]
[C]Vzdálené [G]výstřely
[C] do vlastních [G]řad,
pýcha [Gsus4]prý stíhá [D]pýchu,
pýcha [Gsus4]prý předchází [G]pád.
[D]
[C]Katyně, Gdaňsk[G], Praha,
[Emi] Tbilisi, [Ami]Peking, [G]Baku, [D]Berlín, Budapešť,
Co [Hmi]jméno, to [C]zlá zpráva,
a [G]krev z dlažby[D] smyje [C]déšť.[G]

Kdo [Emi]cestou k [D]moci [Emi]vraždil,
[D] vraždí a [C]bude [D]vraždit [G]dál.
[Gsus4]   [G]  [Emi]   [G]  [D]  [C]  [G]  [C]  [D]
[C]Po létech vychá[G]zí najevo,
že [C]šlo jen o o[G]myly jedinců,
[Emi] úchylky napravo, [D]nalevo,
[C] zaplacené životy [G]tisíců. [Gsus4]    [D]

[C]Bezejmenné [G]milióny nevinných,[Gsus4]    [G]
povstali [Ami]z hrobů a bloudí [D]ulicemi,
[Emi] žalují pod okny živých,
[C]na věky [D]věků budou [G]bloudit po naší zemi...

Kdo [Emi]cestou k [D]moci [Emi]vraždil,
[D] vraždí a [C]bude [D]vraždit [G]dál.
[C]  [Emi]   [G]  [D]  [C]  [G]  [Ami]   [G]
Místa [C]střetů se sice [G]mění,
ale rány vojáků jsou [D]vždycky jisté,
střílejí do svých [C]dětí,
[Emi] a říkají [D]si bůh ví [C]proč komunisté.

[Emi] Mož[D]ná to [C]říkám [G]za sebe,
možná tak [Ami]trochu taky [D]za vás,
jestli se [C]bojíme mluvit potichu,
[G] zkusme to [D]tedy mlčet nahlas...[C]
[Emi]   [D]  [C]  [D]  [Emi]   [C]  [D]  [Dsus4]   [G]  [Ami]   [D]
[C]Vzdálené [G]výstřely,
[C]na Náměstí [G]nebeského míru,
[Ami] vám vzali všechny[D] iluze,
[C] naději, lásku, ví[G]ru.[Ami]   [D]

A [Ami]ruce vrahů nad měs[G]tem,
[Emi] cynicky r[Ami]ozdá[G]vají [D]metály,
vojáčkům, [C] jako malým bezprizorním [G]dětem,
které u[D] zkoušky ohněm[C] obstály.[Emi]

[D]Násilí táhne [Emi]ulicemi,[D]
[Gsus4]od rána [G]do večera,
ale [Emi]svět už [D]nebude [Emi]nikdy stejný,
[D] jako [C]byl ještě vč[G]era...[Gsus4]   [G]

Počty [Emi]mrtvých se sice mění,
[C] statistika[G/H] mívá[D] mrtvá místa,
[C] Ale rozkazy jménem lidu,
[G]nedal nepří[D]tel ale [C]komunista...

[Emi] Kdo cestou k [D]moci [Emi]vraždil,
[D] vraždí a [C]bude [D]vraždit [G]dál.
Kdo [Emi]cestou k [D]moci [Emi]vraždil,
[D]  [Cmaj7]    [Emi]