Vyznání (Bobr a Motýl)

Bobr a Motýl
[G]
Znám tě pouze [C]krátce, [D] možná to byl [G]sen,
měsíc jasně [C]svítil, [D] byl to zvláštní [G]den.
[Emi]Vítr mírně [Ami]foukal, [D] cítila jsi chlad[G] – já jsem –
poprvé tě [C]objal, [D] chvíli jsem tě [G]hřál.[C] [G]

Rtům svým stále [C]dáváš [D] zámek nebo [G]mříž,
všechny plody [C]lásky [D] klidně zaho[G]díš.
[Emi]Trápím se a [Ami]nevím, [D] co si myslet [G]mám,
náhle marně tady [C]stojím, [D] tebe přemlou[G]vám.[C] [G]

Ty jsi má [D]láska, ty jsi můj [G]sen,
tebe chci [D]líbat snad celý [G]den.
Ty jsi má [C]touha, tebe chci [G]mít,
nocí se [D]loudat, životem [G]jít.[C] [G]
[Emi]   [Ami]   [D]  [G]  [Emi]   [Ami]   [D]  [G] 
[Emi]   [Ami]   [D]  [G]  [Emi]   [Ami]   [D]  [G] 
Tvým vlasům teď [C]zpívá [D] vítr píseň [G]svou,
podávám ti [C]růži [D] rosou zkrápě[G]nou.
[Emi] Povídáš, tak [Ami]sundej [D] zámek, těžkou [G]mříž, prosím,
jen mě dlouze [C]líbej, [D] právě ty to [G]smíš.[C] [G]

Ty jsi má [D]láska, ty jsi můj [G]sen,
tebe chci [D]líbat snad celý [G]den.
Ty jsi má [C]touha, tebe chci [G]mít,
nocí se [D]loudat, životem [G]jít.[C] [G]

Ty jsi má [D]láska, ty jsi můj [G]sen,
tebe chci [D]líbat snad celý [G]den.
Ty jsi má [C]touha, tebe chci [G]mít,
nocí se [D]loudat, životem [G]jít.[C] [G]

Ty jsi má [D]láska, ty jsi můj [G]sen,
tebe chci [D]líbat snad celý [G]den.
Ty jsi má [C]touha, tebe chci [G]mít,
nocí se [D]loudat, životem [G]jít.[C] [G]