Vrať mi zpět můj smích

Petra Černocká
[D]   
Já znám se s únavou, [Hmi]stesk Ti můžu dát,
s [G]pláčem pod hlavou [A]večer půjdu spát.
[D]Půvab úniků [Hmi]ze všech známých míst,
[G]ústí do vzlyků, v mém [A]psaní můžeš číst.

[D]Vrať mi zpět můj [Dmaj7]smích,  [Emi]vlídné zázemí,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích, chci být [D6]s Tebou.[A]
[D]Prosím, smaž můj [Dmaj7]hřích svou [Emi]dlaní laskavou,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích, nic [D]víc.

Vzácný porcelán [Hmi]býval pýchou Tvou,
[G]teď je rozprodán jak [A]příběh o nás dvou.
[D]Nevím, kam teď jít, jak [Hmi]dítě za školou,
[G]co chci můžu mít, však [A]říkám s pokorou.

[D]Vrať mi zpět můj [Dmaj7]smích,  [Emi]vlídné zázemí,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích, chci být [D6]s Tebou.[A]
[D]Prosím, smaž můj [Dmaj7]hřích svou [Emi]dlaní laskavou,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích, nic [Hmi]víc.

Vím, že Tvůj tep je jen [A]zdání, je to [Hmi]zlé,
když pýcha zbytečně [A]brání lásce [A7add9]Tvé.

[D]Vrať mi zpět můj [Dmaj7]smích,  [Emi]vlídné zázemí,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích, chci být [D6]s Tebou.[A]
[D]Vrať se zpět do těch [Dmaj7]dnů, kdys' [Emi]byl můj pád i štít,
[G]patří teď do mých [A]snů Tě [D]mít. [A]

[D]Vrať mi zpět můj [Dmaj7]smích,  [Emi]vlídné zázemí,
[G]vrať mi zpět můj [A]smích...