Veselé Vánoční hody

Česká koleda
[D]   [G/D]    [G]   [A]   [D]
[D]Veselé vá[G/D]noč[D]ní [A]ho[D]dy,
zpívejte, dí[G/D]tky [D]ko[A]le[D]dy.
O tom co se [A]vskutku stalo,
[D]že se lidem [A]narodilo [D]dě[A]ťát[D]ko.
O tom co se [A]vskutku stalo,
[D]že se lidem [A]narodilo [D]dě[A]ťát[D]ko.

[D]Po tmě leží, [G/D]nemá [D]sví[A]čič[D]ky,
na nebi sví[G/D]tí mu [D]hvěz[A]dič[D]ky.
Ty, jež všechen [A]oděv dáváš,
[D]samos nahé [A]a nic nemáš, [D]dě[A]ťát[D]ko.
Ty, jež všechen [A]oděv dáváš,
[D]samos nahé [A]a nic nemáš, [D]dě[A]ťát[D]ko.

[D]Přišli chudí [G/D]pas[D]tuš[A]ko[D]vé,
zpívali jsou [G/D]chvá[D]ly [A]no[D]vé.
Vítej nám, and[A]ělský králi,
[D]tebe jsme zdáv[A]na žádali, [D]dě[A]ťát[D]ko.
Vítej nám, and[A]ělský králi,
[D]tebe jsme zdáv[A]na žádali, [D]dě[A]ťát[D]ko.