Veselé Vánoční hody

Česká koleda
[D]   [G/D]    [G]   [A]   [D]
[D]Veselé vá[G/D]noč[D]ní [A]ho[D]dy,
zpívejte, dí[G/D]tky [D]ko[A]le[D]dy.
O tom co se [A]vskutku stalo,
[D]že se lidem [A]narodilo [D]dě[A]ťát[D]ko.

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč