Velické zvony

Čechomor
[Asus4]    [Emi]   [D]  [C]  [G/H]   [D/A]   [C]  [D7]
[G]  [G7]   [D]  [Emi]   [A7]   [D]  [C]  [G]  [D/A]   [C]  [D7]
[G]  [Gmaj7]    [Emi7]    [Dsus4]    [D]  [G]
[Emi]Ty Velické zvony 
pěkně vyzváňajú 
Ľudé sa čudujú, 
[C]co to znamenajú, [D]
[C]co to znamen[D]aj[G]ú. 
[G]  [Gmaj7]    [G7]   [G]
[Emi]Jedni [A7]poví-[D]dajú, 
[G]pútni[A]čkové idú.[Hmi] 
[C]Druzí pov[G]ídajú, [D]
[Emi]pochová[A]vat budú, 
[C]pochová[D]vat bu[G]dú.
[G]  [Gmaj7]    [G7]   [G]
[Emi]Pochová[A7]vat budú [D]
[G]jednej [A]mamce sy[Hmi]na,
[C]co ho otr[G]ávi[D]la 
[Emi]jeho roz[A]tomilá,
[C]jeho rozto[D]mi- [G]lá. 
[D]  [Emi]   [A7]   [D]  [C]  [G]  [D]  [Ami]   [D7]
[G]  [Gmaj7]    [G7]   [G]
[Emi]Nešťas[A7]tná galán[D]ko, 
[G]jak na [A]pohreb půj[Hmi]deš.
[C]Nešťastná [G]galán[D]ko, 
[Emi]kerak pla[A]kat budeš, 
[C]kerak pla[D]kat bu[G]deš.
[D]  [Emi]   [A7]   [D]   [C]   [G]  [D]  [Ami]   [D7]
[G]  [D]  [Emi]   [A7]   [D]  [C]  [G]  [D]  [Ami]   [D7]
[G]  [Gmaj7]    [G7]   [G]
[Emi]Ty Veli[A]cké zvony [D]
[G]pěkně [A]vyzvá[Hmi]ňajú. 
[C]Ľudé sa [G]čudujú, [D] 
[Emi]co to zname[A]najú,
[C]co to zname[D]naj-[G]ú.
[D]  [G]