[F#mi]
Kolegyně, prosim vás,
přestaňte tu kvílet,
Seberte se, vypadněte
nebo budu střílet.
A nechte si svý řeči planoucí, neb
já jsem tady vedoucí.

Důležitě koukám do diáře,
vypadněte z mojí kanceláře.
A pracujte tak,
jak je žádoucí, neb
já jsem tady vedoucí.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.
[F#mi]
Důležitě koukám do diáře,
vypadněte z mojí kanceláře
a pracujte tak,
jak je žádoucí, neb
já jsem,
já jsem,
já jsem tady vedoucí.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.
[F#mi]
Marcelko, prosim vás, dneska už tu pro nikoho nejsem, jo?

Kolegyně, prosim vás,
co děláte?
Pracuje se od půl deváté,
jste jediná,
kdo to pořád nechápe.
Tak vypadněte,
na co tady čekáte?

A rád bych slyšel ňáký dobrý zprávy,
doneste mi někdo trochu kávy.
Nebo bude peklo horoucí, neb
já jsem tady vedoucí.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.

Já jsem [H]vedoucí,
já jsem king!
[F#]Meeting, briefing, brainstorming.
[E]Rád bych vám drink nabídl,
chci váš [F#]feedback,
as soon as possible.
[F#mi]