V půlnoční hodinu

Česká koleda
[G]V půlnoční [Ami ]ho[D]di[G]nu [D]anděl se [Emi]zjev[D]uje,
[Ami]radostnou [A]novinu [G]pastýřům [Ami]zvěs[D]tu[G]je.
[Ami]   [A]  [G]  [Ami]   [D]  [G]
[G]Nebes Pán [Ami]na[D]p[G]lnil [D]sliby své [Emi]zajis[D]té,
[Ami]Kristus se [A]narodil z [G]Matičky [Ami]pře[D]čis[G]té.
[Ami]   [A]  [G]  [Ami]   [D]  [G]
[G]Pastýři [Ami]vstá[D]vejt[G]e [D]pospěšte k [Emi]Betlé[D]mu,
[Ami]zprávu tu [A]povězte [G]po cestě [Ami]ka[D]ždé[G]mu.
[Ami]Zprávu tu [A]povězte [G]po cestě [Ami]ka[D]ždé[G]mu.