Úplně levej

Pokáč
[Bb]    [D7]     [Eb]    [Bb]   [F]
Můj [Bb]táta vždycky říkával a [D7]je to moudrý muž,
[Eb] vždycky říkal: "Synu, neber [Bb] do ruky ten nůž."
Ale já ho nikdy neposlech a [D7]nůž do ruky vzal
a [Eb]brutálně se [F]celej pore[Bb]zal.

Moje [Bb]máma vždycky říkala když [D7]stála u plotny:
[Eb] "Synáčku můj drahý, prosím, [Bb]nechoď pomoct mi."[F]
Ale [Bb]já jí pomoct šel a jí to [D7]lezlo na nervy, 
páč jsme pak v[Eb]ždycky muse[F]li jíst z konze[Bb]rvy.

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč