Tři citronky

Maxim Turbulenc
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]V jedné [Cmi]mořské [Fmi]dálině[Bb] se [Eb]potopil [Cmi]parník v [Fmi]hlubině, [Bb]
[Eb]jen tři [Cmi]malé [Fmi]citrón[Bb]ky zůstaly plavat na hladi[Eb]ně.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
zůstaly plavat na hladi[Eb]ně.

[Eb]Jeden [Cmi]říká: [Fmi]Přátelé[Bb],  [Eb]netvař[Cmi]te se [Fmi]kysele![Bb]
[Eb]Cožpak to [Cmi]není [Fmi]veselé,[Bb] vždyť nám patří moře ce[Eb]lé.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
vždyť nám patří moře ce[Eb]lé.
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]A pak [Cmi]pluly [Fmi]dál a dál,[Bb]
[Eb]jeden jim [Cmi]při tom [Fmi]na kytaru [Bb]hrál,
[Eb]a tak tři [Cmi]malé [Fmi]citrón[Bb]ky,
připlavaly na ostrov korálo[Eb]vý.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
připlavaly na ostrov korálo[Eb]vý.

[Eb]Tam žila [Cmi]jedna [Fmi]babiz[Bb]na,
[Eb]byla to [Cmi]mořská [Fmi]krutiz[Bb]na.
[Eb]Jak za[Cmi]hlédla [Fmi]citrón[Bb]ky,
zařvala: Hurá, bonbón[Eb]ky!

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
zařvala hurá bonbń[Eb]ky.
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]
Ale [Eb]citrón[Cmi]ky se [Fmi]nedaly, [Bb]
[Eb]do pís[Cmi]ku se [Fmi]schovaly.[Bb]
[Eb]Vyros[Cmi]tl z nich [Fmi]strom malý [Bb]
a pod ním děti zpív[Eb]aly.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
a pod ním děti zpíva[Eb]ly.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
a pod ním děti zpíva[Eb]ly.

[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]