Tři citronky

Maxim Turbulenc
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]
[Eb]  [Cmi]   [Fmi]   [Bb]  [Eb]  
[Eb]V jedné [Cmi]mořské [Fmi]dálině[Bb] se [Eb]potopil [Cmi]parník v [Fmi]hlubině, [Bb]
[Eb]jen tři [Cmi]malé [Fmi]citrón[Bb]ky zůstaly plavat na hladi[Eb]ně.

[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
[Eb]Rýbaroba [Cmi]rýbarova [Fmi]rýbarova[Bb]čuču,
zůstaly plavat na hladi[Eb]ně.

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč