Tramtáryje

Buty
[Ami]   [D/F#]    [C/E]   [D]
[Cmaj7]    [Emi/H]    [Ami7]    [Ami6]    [Ami]

[Emi6]Říka - [Emi7]la mi [Ami/E]jedna [F/E]paní [Emi9]od ko[Emi#7]médie, [C/E]   [Esus4]
[Emi6]že mě [Emi7]jednou [Ami/E]vezme [F/E]s sebou [Emi9]do tram[Emi#7]táryje,[C/E]   [Esus4]
[Ami7]do tramtáry,
[D/F#]do tramtáry,
[C/E]do tramtáry[D]je,
[Cmaj7]do tramtáry,
[Emi/H]do tramtáry,
[Ami7]do tramtáry[Hmi9]je.

[Emi]   

[Gmaj7]Do tramtáry,
[D/F#]do tramtáry,
[C/E]do tramtáry[D]je,
[Cmaj7]do tramtáry,
[Emi/H]do tramtáry...

[Ami7]Mraky letí nízko nad ze[D/F#]mí,
letí rychle hlava se mi točí se [C/E]mi,
mraky letí nízko nad ze[D]mí,
že mě jednou...
[Ami7]Naposledy mrakům závi[D/F#]dím,
kolik toho na tom světě uvi[C/E]dí,
mraky letí nízko nad ze[D]mí,
že mě jednou [G]vezme s sebou [Gmaj7]do tramtáry[G6]je, [Gmaj7]
[Emi7]vezme s sebou [Emi9]do tramtáry[Asus4/E]je,    [Emi9]
[Ami7]vezme s sebou [Ami6]do tramtáry[Ami]je,  [Ami6]
[G]až [Gmaj7]do tramtáry[G6]je. [Gmaj7]

[G]Tramtáry,
[Gmaj7]tramtáry,
[G6]tramtáryje,[Gmaj7]
[Emi7]tramtáry,
[Emi6]tramtáry,
[Asus4/E]tramtáryje.[Emi6]

[Ami7]Tramtáry,
[Ami6]tramtáry,
[Ami]tramtáryje,[Ami6]
[G]tramtáry,
[Gmaj7]tramtáry,
[G6]tramtáryje.[Gmaj7]

[Ami]   [D/F#]    [C/E]   [D]
[Cmaj7]    [Emi/H]    [Ami7]    [Ami6]    [Ami]
[Amisus4]     [Ami]   [Ami9]   [Ami]
[E]