To je láska

Bohuš Matuš
[D#mi]   I když tě mám v blízkosti,
stejně[C#] nás dálka d[D#mi]ělí.
Jsme jako psi vzteklí a zlí,
tajně [C#]toužíme po pohlaze[D#mi]ní.

Věčnej [D#mi]ring rudě se barví,
v očích nenávist č[C#]tem stejně se [D#mi]chcem.

Láska [D#mi]spoutává nás, touha po ní sílí,
láska [H/D#]spoutává nás, náhle srdce šílí.
[C#] A věčnej boj vyhrá[H]vá, kdo má míň [A#]rád.

Láska [D#mi]dává rány, zároveň je hojí,
láska [H/D#]bourá chrámy, loučení se bojí.
[C#]  A nenávist střídá t[H]ouha milovat se [A#]víc.

Častokrát [D#mi]ti nerozumím,
i když mě n[C#]ičíš, stejně tě potřebuji[D#mi].
Magická přitažlivost dvě duše spoutá[C#]vá,
radost i žal rozdá[D#mi]vá.

Láska [D#mi]spoutává nás, touha po ní sílí,
láska [H/D#]spoutává nás, náhle srdce šílí.
[C#] A věčnej boj vyhrá[H]vá, kdo má míň [A#]rád.

Láska [D#mi]dává rány, zároveň je hojí,
láska [H]bourá chrámy, loučení se bojí.
[C#]  A nenávist střídá t[H]ouha milovat se [A#]víc.

To je [D#mi]láska, to je l[H]áska,
[C#]      [H]trápit se, chybět si, [A#]usmíření.

[D#mi]To je láska,[H/D#] bolest,[C#] usmíření, pak z[H]ase nekonečnej [A#]souboj.

Láska [D#mi]spoutává nás, touha po ní sílí,
láska [H/D#]spoutává nás, náhle srdce šílí.
[C#] A věčnej boj vyhrá[H]vá, kdo má míň [A#]rád.

Láska [D#mi]dává rány, zároveň je hojí,
láska [H]bourá chrámy, loučení se bojí.
[C#]  A nenávist střídá t[H]ouha milovat se [A#]víc.

[D#mi]Láska, to je [H]láska, to je l[C#]áska, vyhrá[H]vá, kdo má míň [A#]rád.
[D#mi]Láska, to je [H]láska [C#] a nenávist střídá [H]touha milovat se [A#]víc.
To je [D#mi]láska.