[Dmi]     [C]   [Dmi]     [C]
Kde měsíc [Dmi]plně svítí, 
tam se dlouze [C]usí[Ami]ná.
Když slunce [Dmi]nevychází,
nevíš, jak se vrá[C]tit. [Ami]

A zprávy [Dmi]po hvězdách ti nočním tichem [C]posílám,[Ami]
[Dmi]hledej, kde i měsíc brzy [C]zhasíná.[Ami]

[Bb]Stá[C]vám se [Dmi]tmou,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč