Tlapková patrola

Jan Maxián
[A]Tlapková [F#mi]patrola [D]správný směr vždy [Hmi]mají,[E]
v [A]Adventure Bay m[D]ůže [Hmi]nastat problém [E]zlý.
[F#mi]Ryder a tla[D]pkový tým [Hmi]všechno zachrá[E]ní.
Maršl, [F#5]Rabl, [E5]Čejs,
[D5]Roki, [C#5]Zuma, [H5]Skaj jo [E]přijiždí.

[A]Tlapková [F#mi]patrola [D]správný směr vždy [Hmi]mají, [E]
[A]Tlapková [F#mi]patrola [D]řešení vždy [Hmi]znají.[E]
Už [F#mi]žádný plač a už [E]žádný vztek,
[D#5]Patrola má na všech lék.

[Hmi]  Tlapko[E]vá patro[A]la
[D]la la [E]la Tlapko[A]vá [D]la la [E]la lá
patro[A]la, Tlapková patrola.