Tichá píseň

Iveta Bartošová
[E]  [Esus4]   [E]  [Esus4]   
[E] Krásný den se přede mnou otevřel, 
já do něj [A]vcházím.[H]
Mezi nebem a [A]zemí, tam štěs[E]tí není.[Esus4]   [E]  [Esus4] 
[E]  Je blízko nás a každý je jak svůj strom do země [A]sází. [H]
Strom svých nadějí a [A]radostí, strom svých [E]dnů.[Esus4]   [E] 

[E/G#]  Tichá píseň [A]zní, [H] když stromy větve své [E]vzpínají.[H/D#]
[C#mi] Té modlitbě [E/H]stromů naslou[A]chám, 
[E/G#]  [F#mi] pose[H]dlá svůj den [E]žít.
[Esus4]   [E]  [Esus4]
[E] Bouřlivý vítr stromky dnů ohýbá, květy z nich [A]klátí.[H]
Jenže kořeny mých [A]zítřků, nic nevy[E]vrátí.[Esus4]   [E]  [Esus4]
[E] Zas krásný den se přede mnou otevřel, já do něj [A]vcházím.[H]
A stejně jako každý z [A]Vás, svůj stromek [E]sázím.
[Esus4]   [E]  [Esus4]
[E/G#]  Tichá píseň [A]zní, [H] když stromy větve své [E]vzpínají.[H/D#]
[C#mi] Té modlitbě [E/H]stromů naslou[A]chám, 
[E/G#]  [F#mi] pose[H]dlá svůj [E]den žít.[E/D#]   [C#mi]  [E/H]
Naslo[A]uchám[E/G#]  posed[F#mi]lá, [H] svůj den [E]žít.