Téma lásky

Vlasta Horváth
[Ami]   [G]  [D5]  [F]  [Ami]  [G]  [D5]
[Ami] V jednom kole [G]volným pádem
[Dmi] klesáme a [F]stoupat zvládnem
[Ami] i když přitom [G]máme sílu [D5]z nás.

[Ami] Ženeme se, [G]pánbůh s náma,
[Dmi] v jednom kuse [F]do neznáma,
[Ami] život letí [G]a s ním spousta [D5]krás.

No tak [F]skloň se níž,
[G] vždyť m[Ami]áme čas.[Ami/H]
Co [F]zůstal stát[G], 
když [Ami]den pro lásku m[C]áme.
[F]Skloň se níž,[G]
já vím,[Ami] že víš.[Ami/H]
Co má[F] se s[G]tát, 
když [Dmi]téma lásky dáme.
[Ami]   [G]  [D5]  [F]  [Ami]  [G]  [D5]
[Ami] Vteřiny mi [G]na rtech slábnou,
[Dmi] naše těla [F]smyslům vládnou,
[Ami] vedle tebe [G]všechno získá [D5] jas.
[Ami] A vždycky je to [G]krásně stejný,
[Dmi] hluboký a [F]nesmrtelný,
[Ami] s tebou se mi [G]zkrátka dýchá [D5]snáz.

No tak [F]skloň se níž,
[G] vždyť m[Ami]áme čas.[Ami/H]
Co [F]zůstal stát[G], 
když [Ami]den pro lásku m[C]áme.
[F]Skloň se níž,[G]
já vím,[Ami] že víš.[Ami/H]
Co má[F] se s[G]tát, 
když [Dmi]téma lásky dáme.
[Bbmaj7]
[Ami]   [G]  [D5]  [F]  [Ami]  [G]  [D5]
No tak [F]skloň se níž,
[G] vždyť m[Ami]áme čas.[Ami/H]
Co [F]zůstal stát[G], 
když [Ami]den pro lásku m[C]áme.
[F]Skloň se níž,[G]
já vím,[Ami] že víš.[Ami/H]
Co má[F] se s[G]tát, 
když [Dmi]téma lásky dáme.

[F] Z nás [G]horko sálá [Ami] a teplota[Ami/H] je stálá,
[F] naše [G]těla zářej v [Ami]tmách, a [C]hoří a pálí,
[F] až ten[G] plamen spálí [Ami] ty tlaky [Ami/H]neustálý,
[F] co v nás [G]nasčítaný [Dmi]jsou.
[G]  [Ami]