Øtchi

Mirai
[Db]  [Fmi]   [Ab]   [Db]   [Fmi]   [Ab]
[Db]  [Fmi]   [Ab]   [Db]   [Fmi]   [Ab]
[Db] Než ti zhasne [Ab]ta poslední z [Eb]lamp,
budu ti do noci [Fmi]vyprávět jak Forrest [Db]Gump.
A o tom co jsme [Ab]spolu zažili[Eb], aaa aa[Db]a.

[Db] Budeme se [Ab]ptát, kdo z nás měl [Eb]víc,
kdo koho popr[Fmi]vé zval na mě[Db]síc.
A jestli něco [Ab]hrálo, když jsme tanči[Eb]li, aaa aa[Db]a.

[Db] Den co [Eb]den vidím [Fmi]jen ty [Ab]tvoje oči,
[Db] ale v noci [Eb]krám zaví[Fmi]rám.
Tak [Ab]proč mám ten pocit,
[Db] že spojili nás[Eb], ještě než začal [Fmi]čas. [Ab]
[Db] Tak proč mám ten [Eb]pocit zas a [Fmi]zas? 
[Db]  [Eb]  [Fmi]  [Ab]  [Db]  [Eb]  [Fmi]    [Ab]Tvoje oči. 
[Db]  [Eb]  [Fmi]  [Ab]  [Db]  [Eb]  [Fmi]    [Ab]Tvoje oči. 

[Db]Ty jsi vždycky [Ab]chtěla, co já [Eb]ne,
a asi to tak [Fmi]navždy zůsta[Db]ne.
Ty a j[Ab]á, ženo [Eb]má, aaa aa[Db]a.

[Db] I když jsem se [Ab]vracel k ránu [Eb]rád,
vracel jsem se [Fmi]domů k tobě [Db]spát.
A tak to [Ab]mám, ženo má[Eb], aaa aa[Db]a.

[Db] Den co [Eb]den vidím [Fmi]jen ty [Ab]tvoje oči,
[Db] ale v noci [Eb]krám zaví[Fmi]rám.
Tak [Ab]proč mám ten pocit,
[Db] že spojili nás[Eb], ještě než začal [Fmi]čas. [Ab]
[Db] Tak proč mám ten [Eb]pocit zas a [Fmi]zas? 
[Db]  [Eb]  [Fmi]  [Ab]  [Db]  [Eb]  [Fmi]    [Ab]Tvoje oči. 
[Db]  [Eb]  [Fmi]  [Ab]  [Db]  [Eb]  [Fmi]    [Ab]Tvoje oči. 

[Db] Den co [Eb]den vidím [Fmi]jen ty [Ab]tvoje oči,
[Db] ale v noci [Eb]krám zaví[Fmi]rám.
Tak [Ab]proč mám ten pocit,
[Db] že spojili nás[Eb], ještě než začal [Fmi]čas. [Ab]
[Db] Tak proč mám ten [Eb]pocit zas a [Fmi]zas? 
[Db]  [Fmi]   [Ab]   [Db]   [Fmi]   [Ab]
[Db] Den co [Eb]den vidím [Fmi]jen ty [Ab]tvoje oči,
[Db] ale v noci [Eb]krám zaví[Fmi]rám.
Tak [Ab]proč mám ten pocit,
[Db] že spojili nás[Eb], ještě než začal [Fmi]čas. [Ab]
[Db] Tak proč mám ten [Eb]pocit zas a [Fmi]zas? 

[Db] Den co [Eb]den vidím [Fmi]jen ty [Ab]tvoje oči,
[Db] ale v noci [Eb]krám zaví[Fmi]rám.
Tak [Ab]proč mám ten pocit,
[Db] že spojili nás[Eb], ještě než začal [Fmi]čas. [Ab]
[Db] Tak proč mám ten [Eb]pocit zas a zas?