Øtchi

Mirai
[Db]  [Fmi]   [Ab]   [Db]   [Fmi]   [Ab]
[Db]  [Fmi]   [Ab]   [Db]   [Fmi]   [Ab]
[Db] Než ti zhasne [Ab]ta poslední z [Eb]lamp,
budu ti do noci [Fmi]vyprávět jak Forrest [Db]Gump.
A o tom co jsme [Ab]spolu zažili[Eb], aaa aa[Db]a.

[Db] Budeme se [Ab]ptát, kdo z nás měl [Eb]víc,
kdo koho popr[Fmi]vé zval na mě[Db]síc.
A jestli něco [Ab]hrálo, když jsme tanči[Eb]li, aaa aa[Db]a.

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč